2 år hos oss = starten på en bachelor

2 år hos oss = starten på en bachelor

2 år hos oss + to år ved DJCAD i Skottland gir deg en bachelorgrad i kunst eller design. Dette åpner noen svært interessante dører for deg som studerer ved Ålesund kunstfagskole.

Student Mariell går gjennom «The Memory Tunnel» en av installasjonene i avgangsutstillingen for Art and Philosophy.

Duncan of Jordanstone College of Art and Design

Kunsthøyskolen med det lange navnet ligger i byen Dundee på østkysten av Skottland, vår nabo i vest. Skolen er ett av fakultetene innenfor University of Dundee. De tilbyr ti ulike bachelorstudium og seks masterstudium. I tillegg har de også flere stipendiatstillinger innenfor kunst og design. Skolen holder et høyt nivå, og på linjer som animasjon og tekstil ligger de helt i toppen i Storbritania. Siden DJCAD er et fakultet i universitetet tilbyr skolen også linjer som er dels under avdelingen for kunst (Contemporary Art Practice) og dels under avdelingen for humanistiske fag (School of Humanities), eller dels under avdelingen for litteratur. Dette åpner mellom annet opp for studiene Art and Philosohy (BA), Art and Humanities (MA), Graphic Novel (MA). Les om disse her.

 

Fra verkstedet til Jewellery and Metal Design

Hvordan fungerer dette da?

I Skottland er en bachelorgrad fire år lang, og en mastergrad er 12 måneder lang. Gjennom vår avtale med DJCAD godskrives de to årene hos Ålesund kunstfagskole som de to første årene i deres bachelor. Dette vil si at de av våre studenter som ønsker å fullføre år tre og fire ved DJCAD kan søke direkte til tredje året. Det er ingen automatikk i overgangen, og det er opp til DJCAD om søkeren holder høyt nok nivå til å bli tatt inn. Det er også slik at våre studenter er bedre kvalifisert til enkelte studier enn til andre. DJCAD har 10 bachelorstudier og våre studenter har mulighet til å søke på sju av disse. Disse er: Fine Art, Art and Philosophy, Animation, Jewellery and Metal design, Textile design, Graphic Design, Illustration

Som student hos oss får du også rabatt på studieavgiften ved DJCAD. Rabatten kan variere fra år til år, men for skoleåret 2017/2018 er rabatten på £ 2.000 (ca 21.500 kr).

Den kommende grafiske designer Tom er lidenskaplig opptatt av fonter, luftige mellomrom og brekking av tekst.

Våre studenter i Skottland

Vi inngikk avtalen med DJCAD i 2016, og våre første to studenter Glenn Tommy og Tom startet sine studier der i september 2016. Glenn Tommy tok sin bachelor i Fine Art og Tom i Graphic Design. Både Glenn Tommy og Tom var spente og nervøse da de skulle flytte til ukjent land i vest, men begge trivdes svært godt både i sine studier og i det sosiale studiemiljøet. Skotter er jo både sosiale og imøtekommende, så det er et fint sted å være student. Tidligere rektor Ragnar Johansen og Trine Røssevold var på besøk i Dundee for å se hvordan det gikk med våre to første studenter, og for å møte skolens ledelse for å diskutere mer samarbeid.

Høsten 2017 sendte vi to nye studenter til DJCAD. Mari og Malin gikk begge i gang med Fine Art. De fikk sine Bachelorgrader sommeren 2019

Glenn Tommy er vår første student som har valgt å gå løpet helt ut og også ta sin Master i Fine Art ved DJCAD. Han ble ferdig med denne høsten 2019 og flyttet så tilbake til Norge og Flekkefjord hvor han etablerer seg som kunstner.

 

Phil Braham (t.v.) er avdelingsleder for bachelorstudiet Art and Philosophy.

Mer samarbeid

Ålesund Kunstfagskole er en liten skole med stor personlighet. Alle som underviser og arbeider ved skolen er svært engasjerte i den enkelte students faglige utvikling. Vi brenner for både studentene våre og fagene vi underviser i. Vi ser også at et samarbeid med DJCAD gir oss store muligheter til å dra i gang større prosjekter, til å utveksle lærere, utveksle prosjekter, sette i gang studentsamarbeid og mye mer. Vi har hatt lærerutveksling der vår lærer Simon Wågsholm fra ÅKS underviste en uke i Dundee. Og vi har hatt utveksling andre veien med lærere fra DJCAD som kom hit til Ålesund for å undervise, holde work-shop og veilede studenter.

I 2019 brukte vi forbindelsen til DJCAD da våre andre klasse hadde kurator/gallerikurs. Les om dette her.

I året som kommer ser vi for oss mer samarbeid.

På sikt håper vi også å få på plass et eget internasjonalt semester. Men dette ligger litt frem i tid, foreløpig.

Har du spørsmål angående 2+2 avtalen, eller studiemulighetene du har gjennom Ålesund kunstfagskole, må du gjerne ta kontakt.