3 – dimensjonalt

Modellering, konstruering, installasjon og readymades er fagområder hvor man jobber med form og volum i rommet. Har du tenkt å bli arkitekt, produktdesigner, scenograf, eller lignende, blir begreper som "rom" etterhvert et av de viktigste i språket ditt.

Faget 3D inneholder en rekke ulike kurs som har det til felles at man jobber tredimensjonalt. Ut over denne fellesnevneren går kursene i mange ulike retninger fra klassisk modellering og støpeteknikker til rominstallasjoner. De ulike kursene danner byggestenene for videre studier innenfor alle 3D-fag (skulptur, modellbygging, prototypebygging, glass og keramikk) samt studier innenfor arkitektur, ulike typer kunsthåndverk med mer.

 

MODELLERING

Skisse i leire
Skisse i leire

Den klassiske modelleringen i leire er for mange studenter et første møte med 3 dimensjonal utforming i voksen alder. Dette er for mange et komplisert men svært berikende kurs hvor de lærer om både materialer og formforståelse.

I FØRSTE OG ANDRE semester får studentene en innføring i modellering og anatomi gjennom et klassisk modelleringskurs. Man jobber stort sett med leire og lærer hvordan man bygger opp en enkel skulptur på armatur. Studentene er også innom støpeteknikker. Da brukes i hovedsak gips, men også materialer som gummi, silikon og alginat.

Faglærere: Ole Mauseth, Peder Alme

 

 

ROM

Foto: Frank Stenersen
Foto: Frank Stenersen

I dette fagområdet opererer man i grenselandet mellom mange ulike fag, og erfaringer fra både andre kurs og kunnskap som studentene selv sitter på brukes om hverandre. Studentene jobber mellom annet med tegning i rom. Det jobbes med innerom, uterom naturen, byrommet og offentlig rom.

I FØRSTE OG ANDRE semester lærer man om grunnprisnipper innenfor form og rom. Det handler om forhold, størrelser, mengde, materiale, ballanse osv. Studentene gjør sine erfaringer gjennom utprøving, eksperimentering og refleksjon.

TREDJE OG FJERDE semester omfatter kursene det utvidede rombegrepet. Her er både konseptet rom, opplevelsen av rommet og kommunikasjon gjennom vår oppfattelse av volum, lys og luft i fokus. Studentene skal bli bevisst samspillet mellom objekt og rom. I disse prosjektene er arbeidet med idé og utforsking essensielle.  Materialbruken når en arbeider i rommet på denne måten er nærmest uendelig.

Faglærer: Heidi Rødstøl, Solveig Fagermo

 

READYMADES / OBJEKT

Foto: Frank Stenersen
Foto: Frank Stenersen

Objekt er så mye og ulike objekter brukes i visuelle arbeider på uendelig mange måter. Readymades er et begrep innenfor kunsten hvor man tar et objekt ut av sin sammenheng og setter den i en annen. På denne måter er det ikke bare objektet, men våre assosiasjoner om hva det egentlig skal brukes til, som danner innholdet.

Dette er kurs som i stor grad legges til TREDJE OG FJERDE semester. Kurset er preget av utforsking og tolking. Materialbruken er bare begrenset av fantasien. Vi bruker også begreper som forskyvninger og observasjon i forbindelse med objekt og readymades.

Faglærere: Britt Sorte, Astrid Runde Saxegaard, Heidi Rødstøl