Bachelor i kunst eller design i Skottland

Visste du at du kan bruke dine to år Ålesund Kunstfagskole som en del av en bachelor i Skottland?

I Skottland tar det fire år å få en bachelorgrad. Gjennom vår avtale med Duncan of Jordanstone College of Art and Design (DJCAD) kan du få godskrevet de to første årene hos Ålesund Kunstfagskole, som de første to årene av bachelorgraden.  

Dette kan du studere i Skottland

Det finnes syv ulike studier, der du kan søke direkte til tredje året. Dette er:

Merk at det er DJCAD som bestemmer hvem som får studieplass, de avgjør om du som søker holder høyt nok nivå for å komme inn.

Få rabatt på kunststudier i Skottland

Gjennom vårt samarbeid med den skotske skolen, får våre studenter rabatt. Rabatten kan variere fra år til år, men for skoleåret 2017/18 var rabatten på 2000 pund, noe som tilsvarer ca 21.500 kroner.

Her kan du lese mer om hvordan det er å være internasjonal student ved DJCAD.

Samarbeid med DJCAD i Skottland

Vi startet samarbeidet med DJCAD i 2016, og forholdet er fortsatt i utvikling. Til nå har vi hatt utveksling for lærere i to omganger. Senere i år får vi besøk av en av deres animasjonslærere, og våre lærere har reist til Skottland for å undervise. Vi ønsker å få til samarbeid på flere nivå, for å få gjensidig utbytte.

På sikt ønsker vi å få til et utvekslingssemester for studenter, men dette er fortsatt under planlegging.

Ta kunststudier i Norge og Skottland

Etter å ha fullført to år på grunnutdanningen innen billedkunst og design ved Ålesund Kunstskole, kan du søke deg rett til tredje året ved en av de syv linjene på DJCAD.

Skolen er anerkjent og holder et høyt nivå. Innen animasjon og tekstil er de helt i toppen i Storbritannia.

Ta kontakt med oss dersom du har flere spørsmål rundt 2+2 avtalen.