Bli kunststudent

Har du lyst til å utvikle dine kunstneriske evner sammen med andre kreative i et trygt fellesskap? Søk skoleplass hos oss, og bli en del av Ålesund kunstfagskole. Du søker om studieplass gjennom Samordna opptak,

Opptaksprøven – seks kunstneriske arbeider og et motivasjonsbrev

For å vurdere om du er kvalifisert til å studere hos Ålesund kunstfagskole vurderer vi dine kunstneriske arbeider. Du leverer inn seks arbeider. Disse må digitaliseres og lastes opp som vedlegg i søknaden din hos Samordna opptak. I tillegg ber vi om at du sender inn en motivasjonstekst. Denne må være på mellom 150 og 250 ord. Her skriver du hvorfor du ønsker å studere ved Ålesund kunstfagskole, og hva du ønsker å bruke utdanningen til. Husk at du må være 19 år i søkeåret, eller eldre, for å søke studieplass hos oss. Les mer om oss i denne brosjyren.

Har du ikke bestått videregående opplæring? Søk likevel!

Vår hovedvekt ligger på vurdering av søkerens kunstfaglige kompetanse, derfor har vi mulighet til å ta inn en del søkere som ikke har fullført og bestått videregående opplæring. Det er derfor viktig at du søker uansett bakgrunn. Fagskoleloven fastslår at fullført- og bestått videregående opplæring er et opptakskrav for fagskolene. I dette ligger både treårig yrkesfaglig opplæring, generell studiekompetanse og fag- eller svennebrev. Det er altså slik at poeng fra dette taes med i vår vurdering av søkere. Men, siden vi er en kunstfagskole har vi mulighet til å ta inn søkere på bakgrunn av realkompetanse.

Realkompetanse = all mulig annen kompetanse

Selv om du ikke har fullført og bestått videregående opplæring har du kanskje gått skole, tatt kurs, hatt arbeid som har gitt deg kunnskap og erfaring. Det er dette som vurderes som realkompetanse. Du kan tenke at dette er noe du har i stedet for fullført og bestått videregående opplæring. Er dette relevant for deg må du i søkeportalen velge at søknaden din skal vurderes på bakgrunn av realkompetanse. Da blir det din oppgave å dokumentere det du har av relevant erfaring. Dette kan være kurs, kulturskole, uferdige studier, egenstudier osv. Legg alt dette inn i CV-en din.  

studiet bilde 2

Trenger du veiledning, eller har du spørsmål?

Vi har laget en oversikt over hvordan du søker, den finner du her.

Har du spørsmål rundt søknadsfrister, veiledning til utfylling av søknaden, eller spørsmål om tekniske ting, kontakt Samordna opptak.
E-post: sokerinfo@samordnaopptak.no.

Har du spørsmål rundt opptaksprøver, opptakskrav, søknadsbehandling og klage så kan dette rettes til oss.
E-post: inntak@alesundkunstfagskole.no
Telefon: 701 26 315.

Husk at det er ikke lenger mulig å levere opptaksprøver til oss på skolen. Du må laste opp dokumenter, bildefiler og annet på nettsiden til Samordna opptak.

Det gjennomføres nå løpende opptak, frem til det ikke er flere ledige studieplasser. 

 


Foto: Anne Marthe Vestre Berge