Bachelor i Skottland

To år hos oss kombinert med to år ved Duncan of Jordanstone College of Art and Design i Skottland gir deg en bachelorgrad i kunst eller design. Dette gir store muligheter for studenter ved Ålesund kunstfagskole.

Bachelor i Skottland - Mariell

Har du alltid drømt om å studere i utlandet? Vel, da blir du kanskje overrasket over å høre at to år i Ålesund på vestkysten av Norge kan føre deg til Dundee på østkysten av Skottland! Nemlig til Duncan of Jordanstone College of Art and Design, et av fakultetene til University of Dundee.

Den skotske kunsthøyskolen med det lange navnet, også kalt bare DJCAD, tilbyr ti ulike bachelorstudier og seks masterstudier. I tillegg har de flere stipendiatstillinger innen kunst og design. Skolen holder et høyt nivå, og på linjer som animasjon og tekstil ligger de helt i toppen i Storbritannia. Siden DJCAD er et fakultet i universitetet tilbyr skolen også linjer som er dels under avdelingen for kunst (Contemporary Art Practice), dels under avdelingen for humanistiske fag (School of Humanities) og dels under avdelingen for litteratur.

Kombiner Ålesund og Dundee – få bachelorgrad

I Skottland er en bachelorgrad fire år lang, og en mastergrad er 12 måneder lang. Gjennom vår avtale med DJCAD godskrives de to årene hos Ålesund kunstfagskole som de to første årene i bachelorgraden der. Det vil si at de av våre studenter som ønsker å gå et tredje og fjerde år ved høyskolen i Dundee kan søke direkte til tredje året. Det er ingen automatikk i overgangen, og det er opp til DJCAD om søkeren holder høyt nok nivå til å bli tatt inn. Våre studenter er bedre kvalifisert til enkelte studier enn til andre.

Våre studenter kan søke på følgende sju studier:

  1. Fine Art
  2. Art and Philosophy
  3. Animation
  4. Jewellery and Metal Design
  5. Textile Design
  6. Graphic Design
  7. Illustration

Fullførte bachelorgrader – og en master i Fine Art

Våre første to studenter startet sine studier ved DJCAD i september 2016, samme år som avtalen ble inngått. En tok bachelor i Fine Art og en i Graphic Design. Begge studentene trivdes svært godt både med studiene og i studentmiljøet. Skotter er kjent for å være både sosiale og imøtekommende, så det er et fint sted å være student.

Siden da har vi fortsatt å sende studenter til Dundee, og det har blitt flere bachelorgrader i Fine Art. Glenn Tommy Torkildsen, en av de første studentene våre der borte, trivdes så godt at han tok en master i Fine Art ved samme skole. Høsten 2019 flyttet han tilbake til Flekkefjord hvor han nå har etablert seg som kunstner. Han har siden stilt ut her i Ålesund, som vi kan lese om i Bypatrioten.

Et samarbeid som gir mange muligheter

Et samarbeid med DJCAD gir oss store muligheter til større prosjekter, studentsamarbeid og lærerutveksling. Blant annet har vår lærer Simon Wågsholm undervist en uke i Dundee, mens lærere derifra har undervist, holdt workshops og veiledet studenter her ved Ålesund kunstfagskole. I 2019 brukte vi forbindelsen til DJCAD da andre klasse hos oss kuraterte en internasjonal utstilling. Også fremover ser vi for oss mer samarbeid, og på sikt håper vi å få på plass et eget internasjonalt semester.

Rabatt på studieavgiften ved den skotske høyskolen

Som student hos oss får du også rabatt på studieavgiften ved DJCAD. Rabatten vil kunne variere fra år til år. Ta derfor kontakt med oss for korrekt pris for skoleåret 2021/2022. Det samme gjelder om du har spørsmål angående avtalen med DJCAD eller andre videre studiemuligheter du har gjennom Ålesund kunstfagskole.