Søk rett til andre klasse

Har du allerede en grunnleggende kunst- og designutdanning? Eller har du mye kunstnerisk kompetanse fra egen virksomhet? Da kan du søke om å få starte i andre klasse hos oss.

Ledige studieplasser 2021-2022

Skoleåret 2021-2022 har vi noen få ledige studieplasser i andre klasse. Det er derfor mulig å søke om å starte rett i andre klasse dette året. For å være kvalifisert må du ha kompetanse tilsvarende det våre studenter har etter første klasse. Denne kompetansen kan du ha fått dersom:

 • du har gått ett år kunstskole eller kunstfagskole
 • du har tatt forskjellige kurs og jobbet mye med kunst på egen hånd
 • har kunstfag som en del av lærer- eller forskolelærerutdanning
 • har annen høyere utdanning innen kunst- eller designfag

Fordyp deg i egne kunstneriske interesser

Det andre skoleåret ved Ålesund kunstfagskole er det store fordypningsåret. I første skoleår har studentene gått gjennom de grunnleggende teknikkene og viktigste uttrykksformene. De har lært mye om å jobbe i utforskende prosesser. De har vært gjennom store deler av kunsthistorien og de har sett mye samtidskunst.

I andre skoleår skal studentene jobbe mer ut fra egne interesser. Målet er at studentene skal bli i stand til å planlegge og gjennomføre egne kunstfaglige prosjekt. Dette mestres ved mye praktiske erfaring, og etter å ha jobbet godt med eget uttrykk.

I høstsemesteret skal vi på studietur. Da reiser vi til en av de store europeiske kunstbyene og oppsøker viktige kunstarrangement. Vi har blikket på verden rundt oss gjennom dette studieåret. Studentene får også erfaring med det viktige research-arbeidet. Og da er det samfunnet, historien, naturen og kulturen rundt oss her på Sunnmøre vi henter fra.

Vårsemesteret har fokus på studentens egen faglige utvikling og retningen for livet etter kunstskolen. Vi har blant annet kurs innenfor egenpresentasjon, søknadsskriving, tekst og portfolio. Skoleåret avsluttes med en 7 – 8 uker lang prosjektperiode, som også er vår eksamen. Studentene velger selv hva de vil fordype seg i, og skriver sin egen prosjektbeskrivelse. Prosjektperioden avsluttes med avgangsutstilling i begynnelsen av juni.

Nyere kunsthistorie, samtidskunst og kunstfilosofi går som teoriundervisning gjennom andre året.

 

Søknadsprosess

For å søke rett til andre klasse må du vise oss hva du kan, og gi en oversikt over faglig relevant kompetanse. Dette gjør du gjennom å laste opp cv, vitnemål, kursbevis og portfolio. Da må du fylle ut skjemaet under her og laste opp dokumentasjonen vi ber om. Har du spørsmål om søknad eller studiet ta kontakt med oss.

Vi kjører løpende opptak for inngang rett til 2. klasse. Det betyr at du kan søke når som helst fra 1. februar 2021 og utover. Dersom du får tilbud om studieplass, og du ønsker å takke ja til denne, bekrefter du dette ved å innbetale et depositum på 1000. Dette får du informasjon i inntaksbrevet vi sender deg.

Studieavgiften er på kr 43.000 pr år som betales i to omganger. Du kan søke Lånekassen om støtte til studiet.

 

Søknad 2.klasse

 • Utdanning, kurs, yrkespraksis og annen relevant bakgrunn. Last også opp CV lenger nede.
 • Hvorfor ønsker du å studere ved Ålesund Kunstfagskole?
  Hva består din kompetanse i? Kryss av for emner du har jobbet med, oppsøkt på egen hånd, eller hatt undervisning i.
 • Beskriv gjerne kompetansene du har krysset av for i feltet over.
 • Max. file size: 200 MB.
  Last opp din CV
 • Max. file size: 200 MB.
  Last opp dokumentasjon på utdanning.
 • Max. file size: 200 MB.
  Last opp dokumentasjon på utdanning.
 • Max. file size: 200 MB.
  Last opp dokumentasjon på utdanning.
 • Max. file size: 200 MB.
  Last opp bilder av arbeid du har laget. Samle gjerne disse i en fil
 • Max. file size: 200 MB.
 • Max. file size: 200 MB.
 • Max. file size: 200 MB.
 • Max. file size: 200 MB.
 • Max. file size: 200 MB.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.