Får jeg nytte av utdanningen?

Får jeg nytte av utdanningen?

Har studentene våre nytte av utdanningen de har tatt hos oss? Vi har spurt 60 tidligere studenter om dette, og resultatet er imponerende bra.

FrescoEffektundersøkelse

 

Studentene våre går i mange ulike yrkesretninger. Noen blir arkitekter eller interiørarkitekter. Noen blir designere, fotografer, scenografer eller kunstnere. Noen går i teoretisk retning og blir kunsthistorikere, kuratorer eller skribenter. Vi har stadig kontakt med våre tidligere studenter og får ofte hyggelige tilbakemeldinger fra dem. Men for å få fakta på bordet gjennomførte vi våren 2016 en effektundersøkelse. Til sammen 60 studenter fra avgangsklassene 2007 – 2014 svarte på undersøkelsen om effekten, eller nytten, de har hatt av utdannelsen de har tatt hos Ålesund Kunstfagskole.

7,87 poeng

Våre tidligere studenter ble spurt om å vurdere utbyttet av utdanningen ut fra et poengsystem der 10 poeng er høyest og 1 poeng dårligst. Snittet for poengene de 60 studentene gav var 7,87. Dette er et svært godt resultat og forteller oss at ikke bare har studentene hatt fine år hos oss, men det har også vært relevante år. Mange av studentene som har gått ut de siste årene er fremdeles under utdanningen og kan dermed ikke si noe konkret om utdanningen i forhold til yrke ennå.

Personlig effekt

Her er snittresultatene fra spørsmålene om ulike effekter utdanningen har hatt for den enkelte.

  • Hvilken effekt har utdanningen ved ÅKFS hatt på yrket du har i dag?     7,50 poeng
  • Har du daglig nytteverdi av utdanningen?     7,74 poeng
  • Har utdanningen dannet grunnlag for egen kunstneriske aktivitet?     7,70 poeng
  • Har utdanningen bidratt til din personlige utvikling?     8,29 poeng
  • Ønsker du å fortsatt holde kontakten med ÅKFS?     7,90 poeng
  • Vil du anbefale ÅKFS til andre?     8,00 poeng

 

Nettsiden til Evy Anne Brotnow