Fra fagskolepoeng til studiepoeng

Fra fagskolepoeng til studiepoeng

Fra og med 2019 har våre studenter fått 120 studiepoeng for sine fire semester hos Ålesund kunstfagskole. De tidligere fagskolepoengene fra perioden 2011 - 2018 blir nå omgjort til studiepoeng.

Hva betyr dette?

Den nye fagskoleloven som kom i 2018 brakte med seg den gode nyheten om at fagskoleutdanningen nå gir studiepoeng. Siden studiepoeng jo er «valutaen» i høyere utdanning i Norge betyr det at fagskoleutdanningen nå kan telle i utdannelsen din, som en av flere komponenter. Dersom du skal ta med deg studiepoeng fra en fagskole inn i annen høyere utdanning er det opp til utdanningsstedet hvordan dette blir innpasset. For våre studenter kan dette bety at de får fritak fra deler av videre studier på bakgrunn av utdanningen de har tatt hos oss.  Det er altså opp til den enkelte høyskole og universitet hvordan de vurderer dette.

Omgjøring

For den som har vitnemål frå Ålesund kunstfagskole fra perioden 2011 – 2018 brukes benevnelsen fagskolepoeng. Dette betyr at fagskolepoeng = studiepoeng. For å dokumentere dette kan du enten få laget nytt vitnemål fra oss, eller du kan skrive ut dette dokumentet og legge det som vedlegg i vitnemålet ditt: Bekreftelse studiepoeng

Dersom du ønsker å få produsert et nytt vitnemål med studiepoeng så ønsker vi at du bestiller dette fra oss innen 1.mars 2020. Dette gjør du gjennom å sende e-post til post@alesundkunstfagskole.no der du skriver ditt fulle navn og året du fikk vitnemål fra oss. For å dekke våre kostnader tar vi et gebyr på kr 500 for å produsere og trykke opp nytt vitnemål.

Det er opp til deg om du bruker vedlegget eller du bestiller nytt vitnemål. Vedlegget er også fullverdig dokumentasjon på studiepoengene.