Hva kan jeg bruke kunstutdannelsen til?

Felles for mange av våre søkere er at de er skapende mennesker, og ønsker å jobbe med noe kreativt og visuelt. For mange blir det klart hva de er gode på, og hva de ønsker å drive med i løpet av studietiden hos oss.

Studiet blir et springbrett til videre karriere innen ulike kunstneriske retninger.

Hva kan jeg jobbe med etter endt kunstutdanning?

Noen av våre studenter blir selvsagt kunstnere, men mange har også valgt andre typer kreative yrker.

Man står overfor et viktig valg når man skal velge en kunstnerisk retning; skal man jobbe for seg selv, eller ønsker man å bli ansatt? Hverdagen og yrket vil se ulikt ut for en frilanser eller en fast ansatt, og det finnes mange muligheter innen begge.

Dette jobber våre tidligere studenter med i dag

Gjennom å prøve seg innen varierte fag hos oss, har mange av våre tidligere studenter funnet ut av hva de vil bli, og etablert seg i en rekke ulike yrkesretninger.

Mange av våre tidligere studenter spesialiserer seg videre slik de kan jobbe som arkitekter, scenografer, kunstnere, animatører, formgivningslærere, grafiske designere, produktdesignere, fotografer, industridesign, klesdesign og interiørarkitekter.

For studier som krever opptaksprøver er kunnskapene og ferdighetene man får her på skolen helt nødvendige.

Les intervju med flere av våre tidligere studenter her.

Får jeg nytte av utdanningen ved Ålesund Kunstfagskole?

En utdanning kan gi verdi på flere måter. I 2016 spurte vi 60 av våre tidligere studenter om hvilken effekt utdanningen har hatt for den enkelte.

De ble bedt om å vurdere utbyttet med poeng på en skala fra 1-10, der 10 er høyest.

  • Hvilken effekt har utdanningen hatt på yrket du har i dag? 7,50 poeng
  • Har du daglig nytteverdi av utdanningen? 7,74 poeng
  • Har utdanningen dannet grunnlag for egen kunstneriske aktivitet? 7,70 poeng
  • Har utdanningen bidratt til din personlige utvikling? 8,29 poeng
  • Vil du anbefale skolen til andre? 8,00 poeng

Dette viser at ikke bare har studentene trivdes hos oss, men de har også hatt et godt utbytte av de to årene hos oss.

Les mer om det gode studiemiljøet på Ålesund Kunstfagskole her.

Fra 2018 får du studiepoeng for fagskoleutdanningen

Det toårige kunststudiet på Ålesund Kunstfagskole er godkjent av NOKUT, og gir rett til støtte fra Lånekassen. Fra 2018 vil man også få studiepoeng for fullført utdanning, på lik linje med høgskoler og universitet. To år gir deg 120 studiepoeng, som tilsvarer det du får ved annen høyere utdanning.

Vi starter opptaket første uken i januar, og tar imot søkere frem til 15. mai. Har vi fortsatt noen plasser igjen, kjører vi løpende opptak til det er fullt.

Ta gjerne kontakt med oss på Ålesund Kunstfagskole om du har spørsmål rundt studiet, studielivet, opptak og opptaksprøve eller andre ting, vi hjelper deg gjerne!