Hva kan jeg studere på Ålesund Kunstfagskole?

Ålesund Kunstfagskole tilbyr en toårig utdanning innen visuelle kunstfag. To år hos oss gir deg en grunnutdanning innenfor billedkunst og design. Skolen er godkjent av NOKUT, og gir rett til støtte fra Lånekassen.

Skoleåret er organisert i flere temaer, med varighet fra en til tre uker. Du har også flere egenvalgte prosjekter, hvor du kan fordype deg i det du synes er mest interessant.

Hos Ålesund Kunstfagskole får du en allsidig kunstutdannelse, og en fantastisk opplevelse på kjøpet.

Stor progresjon under studiet

Det første året legges det vekt på grunnleggende opplæring innen fagområder som tegning, maleri, foto, modellering, objekt og visuell kommunikasjon.

I dette semesteret får du en innføring i en rekke forskjellige teknikker, materialer, uttrykk og grunnleggende filosofi og teori. Dette gir deg en god, praktisk, forståelse for hva de ulike teknikkene er. Dette er basiskunnskap du får god bruk for senere i studiet. Kunsthistorie går som en rød tråd gjennom alle de fire semestrene.  

Andre semester åpner for flere refleksjon og egne ideer

I andre semester setter vi igang med mer tematisk undervisning. Her tar du i bruk det du har lært i første semester, og du lærer deg å foredle og anvende kunnskapen videre. Dette semesteret har vi fokus på mennesket og menneskekroppen gjennom tegning, modellering, anatomi, performance og samtidskunst. Om våren reiser vi også på studietur til en av Norges byer.

På dette tidspunktet bruker du egne refleksjoner, erfaringer og valg i kunsten du lager. Oppgaver og undervisning blir stadig mer avansert, samtidig som du utvikler deg.

Tredje semester har vi blikket utover

I tredje semester ved kunstfagskolen arbeider vi mer med prosjekter utenfor skolen. Her ser vi på verden rundt oss gjennom oppgaver og tematiske kurs. Vi reiser også på studietur til en europeisk storby for å få et overblikk over hva som rører seg i kunstverdenen.

En måned om livet etter studiene

Vi har også fire uker hvor du lærer mer om det praktiske rundt det å være kunstner eller frilanser. Du lærer hvordan du skal markedsføre deg, hvordan du oppretter et enkeltmannsforetak og hvordan du kan starte samarbeidsprosjekter. Dette for å gjøre deg bedre rustet for yrkeslivet etter utdanningen.

Stor grad av egen fordypning

I siste semester er det stor grad av egen fordypning. Her er det studentenes eget uttrykk og faglige valg som er temaet.

Slik er skoledagen lagt opp

Skoledagen varer fra ni til tre, og det er obligatorisk oppmøte hver dag. Alle studenter får egen nøkkel, og skolen er til studentens disposisjon helt til elleve på kvelden. Skolen på kveldstid er et naturlig samlingssted for våre studenter, og gir et ekstra utbytte av utdannelsen.

Fra 2018 får du studiepoeng for å studere på Ålesund Kunstfagskole

Regjeringen er i gang med å styrke fagskolene, og et ledd i dette er å gi studenter studiepoeng, fremfor fagskolepoengene man har fått frem til i dag.

Endringen gjør at du fra 2018 får 120 studiepoeng etter å ha gått to år på kunstskolen, dette tilsvarer det du får etter to år ved høgskole- og universitet.

Det er fortsatt noe uklart hvordan det nye regelverket vil se ut, men dette vil være på plass innen skolestarten i 2018.

Les mer hos utdanningsnytt her.

Søk fra januar

Vi tar imot søkere fra første uken i januar, og har inntak frem til 15. mai. Har vi fortsatt noen plasser igjen, kjører vi løpende opptak til klassen er full.

Her kan du lese mer om søknad, opptaksprosessen og studiene.