Hvem er vi

Ålesund kunstfagskole er et fantastisk sted. Som student hos oss får du prøve ut ulike kunstuttrykk og jobbet mye med kommunikasjon. Vi følger godt opp studentene våre, og både utfordrer dem og jobber på for at de skal nå sine mål.

2
Studenter på te-seremoni hos billedkunstneren Karin Augusta Nogva

Vi er en 2-årig kunstfagskole som er godkjent av NOKUT. Skolen ble etablert i 1989 og har siden 2007 gitt fagskoleutdanning. Skolen vår er drevet med 75% statsstøtte og 25% skoleavgift. Skoleåret varer fra august til juni. Studentene kan søke lån i Statens lånekasse for utdanning. Fullført utdanning hos oss gir generell studiekompetanse (under forutsetning av at studenten oppfyller kravet om norsk). Du kan lese om fagskoler og studiekompetanse på sidene til Samordna opptak

Ålesund Kunstfagskole er en stiftelse. Våre stiftere er seks ulike organisasjoner som er opptatt av at verdien av at vi har en sterk kunstfagskole i vår del av Norge. Våre stiftere er:

BKMR – Biletkunstnarane i Møre og Romsdal

NKM – Norske kunsthåndverkere Midt-Norge

Kulturkvartalet

Aalesunds Kunstforening

Ålesund Kommune

Folkeuniversitetet Midt Norge

 

Hus og folk

Skolen holder hus i Hellegata 12 i sentrum av Ålesund. Ålesund Kommunen eier huset og grunnen under våre føtter. Men utsikten, det gode miljøet og den stimulerende stemningen tilhører studentene våre.

Administrasjonen består av:

Rektor Ragnar Johansen. Ragnar er skolens daglige leder og har det overordnede ansvaret. Han er svært engasjert i skolepolitikk, og spesielt det som handler om de estetiske fagene. Ragnar har vært Kunstskolens rektor siden 1996. Han deltar også på Studentrådets møter.

Inspektør Trine Røssevold. Trine har ansvaret for skolens faglige opplegg. Hun legger timeplaner, leder prosjekter og følger opp både studenter og lærere. Hun er også billedkunstner og har noe undervisning. Trine begynte ved skolen i 2012.

Økonomiansvarlig Turid Reinseth. Turid har ansvaret for økonomi og rapportering hos oss. Hun er tilgjengelig for studentenes spørsmål om praktiske ting som for eksempel når studielånet kommer. Turid har jobbet ved Kunstskolen siden 2006.

Kontoransvarlig Åse Trones. Åse har helt siden 1990 holdt orden på alt mulig her hos oss. Hun holder styr på nøkler, renhold, lønn og mye mer. For mange tidligere studenter er Åse og Kunstskolen to sider av samme sak.

 

Lærere

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Visuell kommunikasjon. Lærerne Marianne Molvær Nygård og Heidi Rødstøl (t.h) introduserer en oppgave som involverer en rød koffert.

Våre lærere er profesjonelle yrkesaktive kunstnere eller designere. Unntaket er lærer i kunsthistorie og noen spesialkurs. Vi har en fast kjerne på seks lærere ut over dette hyrer vi inn aktuelle gjestelærere fra år til år. Vår kjerne består nå av:

Marianne Molvær Nygård – underviser hovedsaklig i visuell kommunikasjon og tegning.

Heidi Rødstøl – har ulike kurs innenfor 3D som konstruksjon, kunst i natur, og eksterne prosjekt.

Simon Wågsholm – underviser hovedsaklig i maleri og installasjon.

Karin Augusta Nogva – er grafiker og tegner og underviser innenfor disse områdene. Hun holder også te-seremonier.

Camilla Kloster – har ansvaret for croquis. Hun underviser også i grafikk og tegning.

Eva Gjendem – Vår engasjerte lærer i kunsthistorie.

(klikk på navnet så kommer du til lærerens hjemmeside)

 

Les mer om oss her.