Intranett

Her på intranettet finner du som student, eller du som lærer, informasjon som planer, reglement, skjema og dokumenter du trenger tilgang til. Du får brukernavn og passord ved å henvende deg til inspektør eller rektor.