Ledige lederstillinger

Ledige lederstillinger

Vi lyser nå ut både stillingen som rektor og stillingen som kontorleder. Begge stillingene er ledige fra 01.august 2019. Søknadsfristen er 31.mars 2019

Ledige lederstillinger

Fordi både rektor og kontorleder blir pensjonister ved utløpet av inneværende skoleår, så søker vi herved etter personer som vil overta de ledige stillingene, primært fra 01. august 2019. Stiftelsen Ålesund kunstskole er skolens eier og ansvarlig for utdanningstilbudet. Ålesund kunstfagskole har vært offentlig godkjent 2-årig fagskole siden 2007. Skolen ligger sentralt i Ålesund, og den har kapasitet på 40 studenter. Skolen har det eneste fagskoletilbudet innen visuelle kunst mellom Bergen og Trondheim, med studenter fra hele landet samt noen fra andre nordiske og europeiske land.

Rektor i 100%

For rektorstillingen søker vi en aktiv, kunnskapsrik og erfaren person, med både kunstfaglig og pedagogisk formell kompetanse.  Ledererfaring og kompetanse til formelle krav for fagskoleutdanninger vil være en fordel.

En del av stillingen skal kunne disponeres til operativt pedagogisk arbeid. Derfor bør rektor kunne undervise og veilede innen kunstfaglige emner, og det er ønskelig å kunne vise til egen kunstfaglig produksjon.  Rektor bør også kjenne til hvordan skoleårsplaner, budsjetter og pedagogisk personale organiseres og disponeres.

Stillingen er på 100 prosent, med tilsetting i et 5 års åremål, med muligheter for forlengelse.

Rektors ansvarsområder vil være:

·      gjennomføring av utdanningstilbudet og at fagplaner, oppgaver og rutiner fungerer som forutsatt i den statlige godkjenningen

·      opptaket av nye studenter og studieinformasjon mot søkere

·      ansvarlig for studentdemokrati og studentenes rettigheter

·      skolens samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og yrkesliv

·      samarbeid med andre kunstskoler og Forum for kunstutdanning.

·      ansvarlig for rutiner og tiltak innenfor kvalitetssikringssystemet

·      veiledning overfor lærere og annet pedagogisk personale

·      ledelse av skolens faglige og pedagogiske utviklingsarbeid

 

Kontorleder i 100%

For kontorlederstillingen søker vi en person med god evne til organisering og ledelse av administrative oppgaver og tjenester. Stillingen krever formell bedriftsøkonomisk kompetanse, kompetanse innen markedsføring og informasjonsfaglig arbeid, samt god digital brukerkompetanse. Kontorleder bør ha erfaring innen ledelse og arbeidsgiverfaglig arbeid, og god kjennskap til arbeidslivets juridiske rammer og krav. Det er ønskelig med erfaring fra styrearbeid og saksbehandling av formelle rapporter og dokumentasjoner. Kontorleder tilsettes fast i 100 prosent stilling.

Kontorlederens ansvarsområder vil være:

·      daglig leder i stiftelsen, og styrets sekretær og saksbehandler

·      arbeidsgiveransvar for det samlede personalet

·      studiekontrakter og studentvelferd

·      oppgaver som følger av medlemskapet i Virke og NFFL

·      markedsplanlegging, markedsførings- og informasjonstiltak

·      ikt-faglige tjenester og infrastruktur

·      utarbeidelse av rapporter og statistikk som sendes til myndighetene

·      driften av skolebygget og driftsmessige tjenester for skolevirksomheten

 

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, og at de som tilsettes vil kunne bli et godt lederteam. Lønn etter avtale.

Søknaden må inneholde CV, henvisning til referanser og en tekst om din motivasjon for å bli tilsatt i stillingen. Spørsmål om stillingene kan rettes til rektor Ragnar Johansen, telefon 926 08 684

Søknad med vedlegg sendes til Stiftelsen Ålesund kunstskole, Hellegata 12, 6004 Ålesund.

Epostadresse: rektor@alesundkunstfagskole.no.

Søknadsfrist: 31. mars 2019.