Materia: Felles utstilling for Kunstskolene

Ålesund kunstfagskole er en del av Forum for kunstfaglig utdanning, en gruppe ett- og to årige kunstutdanninger. I januar arrangerte vi Materia, vår første felles kunstutstilling.

Kunstplass Oslo

Utstillingen fant sted på Kunstplass i Oslo, og utstillingsnavnet, Materia, var den røde tråden i arbeidene. Kurator Kristian Skylstad valgte ut ett studentarbeid fra hver kunstskole i Forum for kunstfaglig utdanning. Vårt bidrag var Antonina Mezhuieva sin sterke installasjon «I ask forgiveness», som vi kan se på bildet under.

Materia 1Hvem er Forum for kunstfaglig utdanning? 

Vi er opptatt av og engasjert i alt som har med utdanning innen for visuelle kunstfag. Mye av dette arbeidet gjør vi sammen med våre gode kolleger i andre kunstfagskoler og kunstskoler rundt om i landet. Vi samarbeider om å løfte kvaliteten på kunstutdanninger i Norge. Forumet møtes jevnlig, og vi jobber med politisk arbeid på vegne av oss alle. Samtidig er vi opptatt av å synliggjøre kunstutdanning. Vi har en felles nettside hvor alle skolene presenteres.

Kuratorens refleksjoner

Kurator Kristian Skylstad sier følgende: «Hva er materiale i dag? Er kodene som bygger opp bildene du ser på telefonen din hver dag materie? Er de likeverdige sengen du sover på, sofaen du sitter i, skoene du tar på deg hver dag, eller til og med verket du står foran i galleriet? Den virkelige verden har begynt å speile den virtuelle, istedenfor motsatt. Vi merker et savn, et savn etter det reelle, substansielle og håndgripelige. Mer enn noe merker man dette savnet i den unge kunstscenen, etter det som betyr noe, for å skape verk som utgjør en reell fysisk forskjell, i en virkelig verden. Vi må ta dette begjæret på alvor, for det representerer noe naturlig i sin reaksjonære grunnimpuls. Ikke all utvikling er utviklende. Kunstnere vil kjempe i fronten mot en negativ utvikling, samtidig som de mestrer den nye virkeligheten. Kunsten er i stand til å transcendere intelligens, i sin rene oversettelse av bevissthetens mirakel. Våre hjerter, hjerner og hender tilhører oss. Materia er alt som ikke er ingenting».


Foto: Aurora Romano og Trine Røssevold

Kunstplass - publikum