Nå får du studiepoeng for kunststudiene

Ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning, også kalt Fagskoleloven, trådte i kraft 1. juli 2018. Dette er en seier for alle fagskoler, og alle tidligere, nåværende og kommende studenter på Ålesund Kunstfagskole. Vår historie som kunstfagskole går tilbake til 2007.

Formålet med den nye loven er for å legge til rette for fagskoleutdanning av høy kvalitet, og gode utdanningsvilkår for fagskolestudentene.

Nå får du studiepoeng ved å studere på Ålesund Kunstfagskole

Den nye loven erstatter blant annet fagskolepoeng med studiepoeng. Loven har tilbakevirkende kraft, noe som gjør at våre tidligere studenter, som har vitnemål med fagskolepoeng, nå kan få omgjort sine vitnemål.

Våre tidligere fagskolestudenter vil få informasjon av oss rundt hvordan man går frem for å få omgjort fagskolepoeng til studiepoeng. Fristen for omgjøring er 31. desember 2020. Du trenger derfor ikke gjøre noen ting, før du får høre fra oss.

Man får 60 poeng per studieår, og 120 studiepoeng totalt for å fullføre to år ved Ålesund Kunstfagskole.

Visste du også at to år hos oss kan gi en bachelor gjennom å studere to år i Skottland?

Styrker fagskolenestudentes rolle i utdanningssystemet

Nå som fagskolene bruker samme poengbenevnelse som universiteter og høgskoler, får man en mer formell sidestilling til andre norske utdanningsinstitusjoner. Det blir også enklere for våre studenter å søke innpassing i aktuelle bachelorutdanninger, om man ønsker å studere videre eller har fullført et relatert årsstudium tidligere.

Rett til medlemskap i studentsamskipnad

Den nye loven gir fagskolestudenter rett til å være medlem av studentsamskipnader, noe som blant annet gir et bedre velferdstilbud. Dette gjør det enklere for våre studenter å søke studenthybler gjennom studentsamskipnaden, rimeligere treningstilbud og tilgang til et variert studenthelsetilbud som refusjon for tannlegeutgifter, psykolog, helsestasjon og samtaler med helsesøster.

Hos oss får du både teori og praksis

Selv om kunststudiene hos oss hovedsakelig består av praksis, er vi også opptatt av at våre studenter skal bli rustet for videre studier dersom noen ønsker det. Utdanningen hos oss er først og fremst en praktisk utdanning, men det er også noe fokus på teori. Vi har innført noen korte teoretiske kurs, og stiller krav til akademisk skriving ved innlevering av oppgaver.

Dette gjør vi for at våre studenter skal kunne hoppe rett inn på et eventuelt tredje år ved en annen institusjon, og allerede ha grunnlaget de trenger.

Vi minner om at vi vil sende ut informasjon til alle tidligere studenter når det gjelder omgjøring av vitnemål. Du trenger derfor ikke gjøre noe fra din side.

Har du spørsmål rundt studier ved Ålesund Kunstfagskole? Husk at du alltid kan sende oss en henvendelse gjennom skjemaet på denne siden, eller ringe oss på +47 70 12 63 15