Om skolen

Ålesund kunstfagskole er en liten skole som vil mye. I sentrum av alt vi gjør står selvsagt studentene våre. Vi både utfordrer og løfter dem, slik at hver og en skal nå sitt mål.

To som maler

Ålesund er en liten by helt ytterst ved havet på Sunnmøre. Etter at byen brant ned i 1904 ble den bygd opp igjen i Jugendstil, eller Art Nouveau. Dette har gitt bysentrum et nesten eventyraktig uttrykk, et nydelig sted å bo som kunst- og arkitekturinteressert. Når du vandrer i gatene her bør du absolutt huske å se opp mot husmønene!

Ålesund kunstfagskole sitt hovedlokale ligger i Hellegata 12, på toppen av en haug med særdeles vakker utsikt. Her er det kort gangavstand til det meste i Jugendbyen vår, blant annet det mye avfotograferte Brosundet som deler sentrum i to.

Hva lærer du hos oss?

Ved Ålesund kunstfagskole tilegner du deg kunnskap og praktiske ferdigheter som er nyttige for alle yrker hvor man jobber med visuell utforming, fargebruk, kommunikasjon og ideútvikling. Noen studenter går her for å utvikle sin egen karriere, uten ønske om mer utdanning etter kunstfagskolen. Andre bruker studiet for å komme inn på kunst- eller designhøyskoler, arkitekthøyskoler og lignende. Vi har også studenter som tar tilleggsutdannelse eller som tar et avbrekk fra yrket de har og går her for å investere i seg selv.

Du kan lese i detalj om studiet og modulene våre her.

Våre opptakskrav

Ålesund kunstfagskole ble etablert i 1989, og gikk de første 16 årene under navnet Ålesund kunstskole. Vi er godkjent av NOKUT, som har ansvar for å kontrollere kvaliteten på norske utdanningsinstitusjoner – og har tilbydd fagskoleutdanning siden 2007. Vi har et toårig utdanningsløp, hvor skoleåret varer fra august til juni. Fullført studie ved Ålesund kunstfagkole gir 120 studiepoeng.

Ålesund kunstfagskole er drevet med 75 % statsstøtte og 25 % studieavgift, og studentene kan søke lån fra Lånekassen. Hovedregelen er at man må ha generell studiekompetanse som å være kvalifisert til fagskole. Siden vi bruker opptaksprøve som kvalifiseringsgrunnlag har vi likevel lov til å ta inn et begrenset antall søkere uten. Dersom du blir tatt inn uten generell studiekompetanse vil fullført utdanning hos oss gi deg dette.

Les om søknadsprosessen vår her.

Utstilling

Skolehverdagen

Hvert år tar vi inn ca. 20 studenter, og med et toårig studieløp vil det si at det til en hver tid går ca. 40 studenter hos oss. Her vil det nøyaktige tallet variere med mengden på kvalifiserte søknader og størrelsen på andreklassen. Vi har et nært og sosialt studentmiljø, og skolens beskjedne størrelse gir oss stor anledning til å følge opp hver enkelt student. Vi er opptatt av å gi personlig veiledning og grundig faglig evaluering gjennom helse skoleåret. I noen kurs bruker vi to faglærere for å få den beste oppfølgingen av den enkelte student.

Skoledagen vår går fra klokken ni til tre. Dette er obligatorisk oppmøtetid med undervisning i to bolker. Disse går fra 9.00 til 11.30 og fra 12.30 til 15.00. Ut over dette forventer vi at studentene bruker skolen utover kveldene og i helgene. Alle får egen nøkkel og kan låse seg inn og ut fra sju om morgenen og frem til elleve om kvelden.

Sudieavgift, materialpenger og kostnader for studiereise

Studieavgiften for et skoleår er per i dag kr 43.000,-. Den betales i to omganger, med kr 21.500,- hvert semester. Materialpenger på kr 2.000,- pr semester kommer i tillegg til dette. For materialpengene kjøper skolen inn utstyr og materialer som er nødvendig for gjennomføring av kursene som holdes av skolen. Dersom en student ønsker ekstra materialer og utstyr er dette opp til den enkelte. Skolen har noen stasjonære Mac-er stående rundt omkring i lokalene, men studenten må likevel ha tilgang til egen laptop. Eget kamera er også viktig å ha.

I løpet av et skoleår drar både første og andre klasse på studiereise. Turen går til kunst- og kulturdestinasjoner i Norge og Europa. Reisemålene varierer – vi drar dit det skjer interessante kunst- og kulturbegivenheter det året. På studiereisene er der en egenandel på maksimalt kr 2.000,- for første klasse og kr 4.000,- for andre klasse.

Les mer om hva du får igjen for studieavgiften og materialpengene her.

Studietur

Kortkurs som er åpne for alle

Vi holder innimellom kurs for andre enn våre studenter. Kursene varierer fra år til år alt etter kapasitet og muligheter. I 2020 arrangerte vi for eksempel helgekurs i fremkalling av film med Geir Morten Brungot. Vi legger ut nyheter om kortkurs på Aktuelt og Facebook-siden vår.

Verdien av en god kunstutdanning

Vi er opptatt av og engasjert i alt som har med utdanning innen for visuelle kunstfag. Mye av dette arbeidet gjør vi sammen med våre gode kolleger i andre kunstfagskoler og kunstskoler rundt om i landet. Vi er med i Forum for kunstfaglig utdanning (Kunstskolene), en gruppe ett- og toårige kunstutdanninger som samarbeider om å løfte kvaliteten på kunstutdanninger i Norge. Forumet er opptatt av å synliggjøre kunstutdanning, og jobber med politisk arbeid på vegne av oss alle. I 2019 arrangerte vi en felles utstilling, Materia.

Les mer om utstillingen her.

Ålesund kunstfagskole er en stiftelse bestående av seks ulike organisasjoner som alle er opptatt av at verdien av at vi har en sterk kunstfagskole i vår del av Norge.

Våre stiftere er:

Avgangsutstilling 2020

Studieplan

Ålesund kunstfagskole har utviklet en helhetlig studieplan for studiet. Denne består av en Del 1 som omtaler overordnede mål og retninger for utdanningen, samt måten undervisingen gjøres på osv. Del 2 har en oversikt over alle modulene med arbeidskrav overordnet læringsmål og generell beskrivelse. Du finner planen i sin helhet her:

Studentombud

Studenters rettigheter er viktige men kan av og til være vanskelig å finne ut av for den enkelte student. Da kan det være til hjelp og nytte å ha et studentombud å kontakte for råd og veiledning. Du kan lese mer om studentombudet her

Lokal forskrift

Skolen vår er styrt av Fagskoleloven. Denne pålegger oss å utarbeide en lokal forskrift som definerer hvordan vi gjennomfører opptak, studier, eksamen og behandler klager. Forskriften trådde i kraft 1. januar 2020, og du kan lese den her.

Reglement:

Skolen har ulike reglement som er knyttet til studiehverdagen. Du kan se alle reglementene her.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen vår beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger når du besøker våre nettsider, søker studieplass, melder deg på kurs, eller på annen måte er i kontakt med oss. Den finner du her.

Lurer du på mer?

Les våre svar på ofte stilte spørsmål, og ta gjerne kontakt med oss! Vi håper ellers å møte deg som student hos oss en dag!