Om skolen

Ålesund kunstfagskole er noe for seg selv. Vi er en liten skole som vil mye. Og i sentrum av alt vi gjør står selvsagt studentene våre, som vi følger godt opp, og både utfordrer og løfter frem, slik at hver og en skal nå sitt mål.

Foto: Roberto Sandli

Ålesund

Ålesund er en rarvakker by som ligger helt ute ved havet. Etter at byen brant ned i 1904 ble den bygd opp igjen i Jugendstil, eller Art Nouveau. Dette har gitt bysentrum et neste eventyraktig uttrykk. Skolen vår ligger i sentrum med utsikt, og gangavstand, til alt mulig.

Du er tett på naturen når du er i Ålesund. Her er mye av alt; vind, vann, lys, skygge og naturens egne drama. Som kunststudent i Ålesund får du oppleve å bli godt kjent med byen, kunstnerne her, studentmiljøet, musikkscenen, den visuelle kunsten. Vi gjør prosjekter ute på øyene så vel som inne i byen. I Ålesund ligger mellom annet Kunstmuseet Kube, Jugendstilsenteret og KHÅK kunsthall.  I slutten av september hvert år arrangeres scenefestivalen Høstscena her i byen. Vi har nære og gode samarbeid med alle disse. I tillegg er det full rulle med konserter hele året, og flere musikkfestivaler på sommerhalvåret.  Ta for eksempel en titt på Jugendfest, som arrangeres hvert år i august, omtrent når skoleåret starter.

 

Privat fagskole

Utsikt fra bakgården. Foto: Mateo Christensen

Vi er en 2-årig kunstfagskole som er godkjent av NOKUT. Skolen ble etablert i 1989 og gikk de første 16 årene under navnet Ålesund Kunstskole. Skolen fikk i 2006 godkjent sin læreplan og har siden 2007 tilbudt fagskoleutdanning. To fullførte år hos Ålesund kunstfagskole gir nå 120 studiepoeng. Skolen er drevet med 75% statsstøtte og 25% studieavgift. Skoleåret varer fra august til juni. Studentene kan søke lån i Statens lånekasse for utdanning. Fullført utdanning hos oss gir generell studiekompetanse. Du kan lese om fagskoler og studiekompetanse på sidene til Samordna opptak

Ålesund Kunstfagskole er en stiftelse. Våre stiftere er seks ulike organisasjoner som alle er opptatt av at verdien av at vi har en sterk kunstfagskole i vår del av Norge. Våre stiftere er:

BKMR – Biletkunstnarane i Møre og Romsdal,

NKM – Norske kunsthåndverkere Midt-Norge,

Kulturkvartalet, 

Aalesunds Kunstforening,

Ålesund Kommune,

Folkeuniversitetet Midt Norge

Skolebygget
Foto: Frank Stenersen

Her holder vi til

Skolen disponerer to bygg i Ålesund sentrum. Våre hovedlokaler ligger i Hellegata 12, noen minutters gange fra det vakre Brosundet som deler Ålesund. Ålesund kommune eier huset, og grunnen under våre føtter. Men utsikten, det gode miljøet og den stimulerende stemningen tilhører studentene våre.

 

Lokalene er ikke så store men «takhøyden» er det dimensjoner over så vi omtaler like godt alle rommene våre som saler. Vi har tegnesalen, speilsalen, grafikksalen og frescosalen. Oppunder taket har vi en hems som går gjennom hele bygget. Her har alle studentene sin egen pult hvor de kan arbeide i fred og ro. Vi har også et bibliotek som vår engasjerte bibliotekar har ansvaret for.

 

Lokaler for prosjekter og utstillinger

Mottaket i Nedre Strandgate. Foto: Bent Erik Myrvoll

Som student innenfor visuelle kunstfag må du lære deg å jobbe med prosjekter rundt omkring. Disse kan være knyttet til tema, til steder eller til hendelser som skjer rundt oss. Fordi vi tenker sånn har vi noen kurs og prosjekter som skjer andre steder enn på skolen. Disse kan variere fra år til år. Fra 2019 av er skolen en del av prosjektrommet Mottaket. Her skal studentene i 2.klasse kuratere en utstilling i mars, og vi skal ha årets avgangsutstilling der. Denne åpner lørdag 1.juni. Les om Mottaket her

Hvorfor velge Ålesund kunstfagskole?

Det du får hos oss er altså kunnskapen som er basisen for alle yrker hvor man jobber med visuell utforming, fargebruk, kommunikasjon, ideútvikling osv.

Noen bruker denne basisen for å utvikle sin egen karriere, uten noe videre skolegang. For disse studentene er spesielt erfaringer fra prosjekter vi har rundt omkring, viktig lærdom.

Andre bruker studiet for å komme inn på kunst- eller designhøyskoler, arkitekthøyskoler og lignende. Besøk og omvisning hos høyskolene er viktige punkt under 1.klassen sin studietur.

Så har vi dem som allerede har et yrke men som utvider kompetansen sin her hos oss. Både lærere, førskolelærere og sykepleiere har tatt to år hos oss som en tilleggsutdannelse.

Så du studenten som tar et avbrekk fra en helt annen yrkesretning, og ser på de to årene ved Ålesund Kunstfagskole som en investering i seg selv.

Du kan også bygge på utdanningen til en bachelor i kunst eller design gjennom 2 + 2 samarbeidet vi har med DJCAD i Skottland. Om du ønsker denne vegen må du fullføre to år hos oss, så kan du søke rett til tredje året på linjene Fine Art, Art and Philosophy, Animation, Jewellery and Metal Design, Textile design, Graphic Design, Illustration. I Skottland er en bachelor grad fireårig. Så to år hos oss pluss to år i Skottland kan da altså føre deg til en BA Fine Art eller BA Design.

Skoledagen

Skoledagen går fra klokken ni til tre. Dette er obligatorisk oppmøtetid med undervisning i to bolker. Disse går fra kl 9.00 til 11.30 og fra 12.30 til 15.00. Ut over dette forventer skolen at studentene bruker skolen tid både ut over kveldene og i helgene. Studentene får sin egen nøkkel og kan låse seg inn og ut fra kl 07.00 om morgenen og frem til kl. 23.00.

Studietur til Europa

Førsteklassen reiser på studietur til en større by her i landet. Denne reisen gjøres på vårsemesteret og ofte i april måned. Turen kan gå med hurtigruten til Bergen, eller vi setter oss på et fly til Oslo. Her ser vi utstillinger og får sett på kunst, arkitektur og design.
Andre klassen har sin studietur til en kulturstorby i Europa. Reisemålet kan variere fra år til år alt etter hvor det skjer interessante kunst og kulturbegivenheter på det aktuelle tidspunktet. Turen foregår på høsten, og reisemål de senere årene har hvert London, Berlin eller Venezia. Store kunstmønstringer som Veneziabienalen og Documenta i Kassel er selvsagte og viktige mål for studiereisene.

Studieavgift og materialpenger

Studieavgiften for skoleåret 2019/2020 er kr. 43.000. Den betales i to omganger med kr 21.500 hvert semester.
Materialpenger på kr 2.000 pr semester kommer i tillegg til dette. For materialpengene kjøper skolen inn utstyr og materialer som er nødvending for gjennomføing av kursene som holdes av skolen. Dersom en student ønsker ekstra materialer og utstyr er dette opp til den enkelte. Skolen har noen stasjonære Mac maskiner stående rundt omkring i lokalene. Men studenten må likevel ha tilgang til egen pc. Eget kamera er også viktig å ha.

På studiereisene er der en egenandel på maksimalt kr 2.000,- for første klasse og 4.000 for andre klasse.

Den surrealistiske poeten Christopher Logue har fått noen av sine ord i trappen vår

Vi tar inn rundt 20 studenter hvert år

Vi tar inn rundt 20 studenter hvert år. Det nøyaktige tallet kan variere noe fra år til år og er avhengig av både mengden på kvalifiserte søknader og størrelsen på 2.klasse. Til sammen utgjør første og andre klasse rundt 40 studenter. Dette skaper et nært og sosialt miljø. Skolens beskjedne størrelse gir fagpersonalet stor anledning til å følge opp den enkelte student. Vi er også opptatt av å gi personlig veiledning og grundig faglig evaluering gjennom helse skoleåret. I noen kurs bruker vi to faglærere for å få den beste oppfølgingen av den enkelte student. Vi bryr oss om studentene våre.

 

Administrasjonen

Rektor Ragnar Johansen. Ragnar er skolens daglige leder og har det overordnede ansvaret. Han er svært engasjert i skolepolitikk, og spesielt det som handler om de estetiske fagene. Ragnar har vært Kunstskolens rektor siden 1996. Han deltar også på Studentrådets møter.

Inspektør Trine Røssevold. Trine har ansvaret for skolens faglige opplegg. Hun legger timeplaner, leder prosjekter og følger opp både studenter og lærere. Hun er også billedkunstner og har noe undervisning. Trine begynte ved skolen i 2012.

Økonomiansvarlig Turid Reinseth. Turid har ansvaret for økonomi og rapportering hos oss. Hun er tilgjengelig for studentenes spørsmål om praktiske ting som for eksempel når studielånet kommer. Turid har jobbet ved Kunstskolen siden 2006.

Lærere

Alle våre lærere er profesjonelle yrkesaktive kunstnere eller designere. Unntaket er lærer i kunsthistorie og i noen spesialkurs. Vi har en fast kjerne på seks lærere ut over dette hyrer vi inn aktuelle gjestelærere fra år til år. Vår kjerne består nå av:

Student Marta og lærer Heidi Rødstøl på kafé
Student Marta og lærer Heidi Rødstøl på kafé i Amsterdam

Marianne Molvær Nygård – underviser hovedsaklig i visuell kommunikasjon og tegning.

Simon Wågsholm – underviser hovedsaklig i maleri og installasjon.

Terese Longva – underviser i ulike 3D temakurs, performance, og samtidskunst

Peder Alme – er håndverkeren vår. Han underviser i 3D modellering og form, samt tegning og ulike prosjekter.

Hilde Marie Blindheim – underviser i kunsthistorie, og er vår entusiastiske bibliotekar

Trine Røssevold – underviser i tegning og maleri, i tillegg til å være fagansvarlig ved skolen vår.

 

Andre kunstnerer som underviser hos oss:

Miljø_stud
Foto: Frank Stenersen

Karin Augusta Nogva

Damir Avdagic

Bent Erik Myrvoll

Geir Morten Brungot

Bjørn Vatne

Audun Alvestad

(klikk på navnet så kommer du til lærerens hjemmeside)

Les mer om oss her.

 

Miljø

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Båttur til Lille Kalvøy på slutten av skoleåret.

Ved oppstarten av hvert skoleår har vi full fokus på å bli kjent med hverandre. De nye studentene skal bli kjent med hverandre. De skal bli kjent med 2.klassen, lærere og administrasjonen. Nye relasjoner oppstår. Noen blir kortvarige andre vil vare i mange år.

 

Et godt skolemiljø er viktig av svært mange grunner. For det første har alle det bedre når man er fortrolig med den man møter hver dag. Men en like så viktig grunn er at studentenes miljø er så viktig for deres læring. De faglige relasjonene vokser som regel ut av de personlige.

 

Vi oppfordrer studentene til å arbeide med skoleprosjekter ut over kveldene. Det er det mange som benytter seg av. Spesielt studenter som bor på hybel har en tendens til å «bo» mer på skolen enn på hyblene. Det er gjerne slik at atmosfæren blir litt mer avslappet og sosial på kveldstid. Studentene har egen kantine hvor de kan ordne seg mat og drikke. Noen kvelder popper man popcorn og setter på en film. Noen kvelder gjør man aerobic eller yoga i tegnesalen. Noen kvelder skravles det voldsomt. Og noen kvelder sitter studentene dypt inne i sin egen verden.

 

Det hender også vi drar på småturer. Vi kan dra på båttur til idylliske Lille Kalvøy, på overnattingstur til Kjeldsund, eller på atelierbesøk til kunstnere som for eksempel Ørnulf Opdahl eller Leon Roald. Noen ganger lager vi mat sammen eller griller i bakgården, eller kanskje i fjøra.

 

ÅLESUND KUNSTFAGSKOLE

Har du noen spørsmål om studiene her ved Ålesund Kunstfagskole eller skulle det ellers være noe du lurer på? Ta kontakt og vi vil hjelpe deg. Du er alltid velkommen til å komme innom for en prat, adressen er:

Hellegata 12
6004 Ålesund

Tlf: +47 70 12 63 15
Fax: +47 70 13 35 44

 

Kontakt

  • Lurer du på noe? Skriv spørsmålet ditt her
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.