Om skolen

Ålesund kunstfagskole er et fantastisk sted. Som student hos oss får du prøve ut ulike kunstuttrykk og jobbet mye med kommunikasjon. Vi følger godt opp studentene våre, og både utfordrer dem og jobber på for at de skal nå sine mål.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
I trappen vår møter du disse ordene tillagt Guillaume Apollinaire

Vi er en 2-årig kunstfagskole som er godkjent av NOKUT. Skolen ble etablert i 1989 og gikk de første 16 årene under navnet Ålesund Kunstskole. Skolen fikk i 2006 godkjent sin læreplan og har siden 2007 tilbudt fagskoleutdanning. Skolen er drevet med 75% statsstøtte og 25% skoleavgift. Skoleåret varer fra august til juni. Studentene kan søke lån i Statens lånekasse for utdanning. Fullført utdanning hos oss gir generell studiekompetanse (under forutsetning av at studenten oppfyller kravet om norsk VG3). Vi underviser ikke i norsk så dette må studenten selv sørge for og eventuelt ta eksamen som privatist.

Dette lærer du ved Ålesund Kunstfagskole

Skoleåret er organisert i temakurs med varighet fra en uke og opp til tre uker. I første året legges vekt på grunnleggende opplæring innenfor emner som tegning, maleri, foto, modellering, objekt og visuell kommunikasjon. Kursene har i denne perioden stort sett en varighet på to uker. Første semester har et overordnet fokus på alt det grunnleggende. Andre semester har et tematisert fokus på mennesket og menneskekroppen gjennom tegning, modellering, anatomi, og performance. Tredje semesteret jobbes det mye med kunstnerisk praksis og forholdet til samfunnet rundt oss. Mens i det fjerde, og siste, semesteret er det studentens eget uttrykk og fordypning som er temaet.

Skoledagen

Studietur_B_muse
Foto: Frank Stenersen

Skoledagen går fra klokken ni til tre. Dette er obligatorisk oppmøtetid med undervisning i to bolker. Denne går fra kl 9.00 til 11.30 og fra 12.30 til 15.00. Ut over dette forventer skolen at studentene bruker skolen både ut over kveldene og i helgene. Studentene får sin egen nøkkel og kan låse seg inn og ut fra kl 07.00 om morgenen og frem til kl. 23.00.

Studietur til Europa

Første klassen reiser på studietur til en større by her i landet. Denne reisen gjøres på vårsemesteret og ofte i april måned.
Andre klassen har sin studietur til en kulturstorby i Europa. Reisemålet kan variere fra år til år alt etter hvor det skjer interessante kunst og kulturbegivenheter på det aktuelle tidspunktet. Turen foregår på høsten, og reisemål de senere årene har hvert London, Berlin eller Venezia. Store kunstmønstringer som Veneziabienalen og Documenta i Kassel er selvsagte og viktige mål for studiereisene.

Studieavgift og materialpenger

Studieavgiften for skoleåret 2017/2018 er kr. 43.000. Den betales i to omganger med kr 21.500 hvert semester.
Materialpenger på kr 4.000 pr år kommer i tillegg til dette. For materialpengene kjøper skolen inn utstyr og materialer som er nødvending for gjennomføing av kursene som holdes av skolen. Dersom en student ønsker ekstra materialer og utstyr er dette opp til den enkelte. Skolen har noen stasjonære Mac maskiner stående rundt omkring i lokalene. Men studenten må likevel ha tilgang til egen pc. Eget kamera er også viktig å ha.

Student Marta og lærer Heidi Rødstøl på kafé
Student Marta og lærer Heidi Rødstøl på kafé

På studiereisene er der en egenandel på maksimalt kr 2.000,- for første klasse og 4.000 for andre klasse.

Vi tar inn rundt 20 studenter hvert år

Vi tar inn rundt 20 studenter hvert år. Det nøyaktige tallet kan variere noe fra år til år og er avhengig av både mengden på kvalifiserte søknader og størrelsen på 2.klasse. Til sammen utgjør første og andre klasse rundt 40 studenter. Dette skaper et nært og sosialt miljø. Skolens beskjedne størrelse gir fagpersonalet stor anledning til å følge opp den enkelte student. Vi er også opptatt av å gi personlig veiledning og grundig faglig evaluering gjennom helse skoleåret. I noen kurs bruker vi to faglærere for å få den beste oppfølgingen av den enkelte student. Vi bryr oss om studentene våre.

Våre lokaler

Skolebygget
Foto: Frank Stenersen

Skolen disponerer to bygg i Ålesund sentrum. Våre hovedlokaler ligger i Hellegata 12, noen minutters gange fra det vakre Brosundet som deler Ålesund. Lokalene er ikke så store men «takhøyden» er stor så vi omtaler alle rommene som saler. Vi har tegensalen, speilssalen, grafikksalen og frescosalen. Vi har også et bibliotek som vår engasjerte bibliotekar har ansvaret for. I Hellegata 12 holder også administrasjonen til. Denne består av rektor Ragnar Johansen, inspektør Trine Røssevold, økonomiansvarlig Turid Reinseth og kontoransvarlig Åse Trones arbeider.

Eksperminetelle lokaler for prosjekter og utstillinger

I Moloveien 22 har vi våre eksperimentelle lokaler. Med nærmere 500 m2 helt i sjøkanten er dette stedet for plasskrevende prosjekter og kurs. Det er også i disse lokalene vi arrangerer avgangsutstillingen i månedskiftet mai – juni hvert år. Lokalene våre ligger i etasjen over Teaterfabrikken og vi syns det er en berikelse å ha så mange konserter og stand-up show i samme huset som oss.