Kunstskolene i Norge

Vi er opptatt av og engasjert i alt som har med utdanning innen for visuelle kunstfag. Mye av dette arbeidet gjør vi sammen med våre gode kolleger i andre kunstfagskoler og kunstskoler rundt om i landet.

Kunstskolene i Norge

Ålesund kunstfagskole er en del av FORUM for kunstfaglig utdanning. Dette er en gruppe av 11 ett- og to årige kunstutdanninger. Vi samarbeider om å løfte kvaliteten på kunstutdanninger i Norge. Forumet møtes jevnlig og mye at det vi gjør sammen er politisk arbeid på vegne av oss alle. Men vi ar også opptatt av å vise hva kunstutdanning er. Vi har en felles nettside hvor alle skolene er presentert. Den finner du her; KUNSTSKOLENE.

I januar 2019 arrangerte vi vår første felles kunstutstilling der ett arbeid fra en student fra hver skole ble plukket ut til å delta på utstillingen, som fant sted på Kunstplass i Oslo. Alle studenter far skolene våre var invitert til å sende inn søknad. Kurator Kristian Skylstad valgte ut ett studentarbeid fra hver skole, og den røde tråden i arbeidene og utstillingen ble da Materia.

Kuratorens refleksjoner:

Hva er materiale i dag? Er kodene som bygger opp bildene du ser på telefonen din hver dag materie? Er de likeverdige sengen du sover på, sofaen du sitter i, skoene du tar på deg hver dag, eller til og med verket du står foran i galleriet? Den virkelige verden har begynt å speile den virtuelle, istedenfor motsatt. Vi merker et savn, et savn etter det reelle, substansielle og håndgripelige. Mer enn noe merker man dette savnet i den unge kunstscenen, etter det som betyr noe, for å skape verk som utgjør en reell fysisk forskjell, i en virkelig verden. Vi må ta dette begjæret på alvor, for det representerer noe naturlig i sin reaksjonære grunnimpuls. Ikke all utvikling er utviklende. Kunstnere vil kjempe i fronten mot en negativ utvikling, samtidig som de mestrer den nye virkeligheten. Kunsten er i stand til å transcendere intelligens, i sin rene oversettelse av bevissthetens mirakel. Våre hjerter, hjerner og hender tilhører oss. Materia er alt som ikke er ingenting. 

Kristian Skylsted, kurator

Se bilder fra utstillingen her: