Installasjonen «I ask forgiveness». Foto: Aurora Romano