De deltagende studentene fra 11 kunstskoler. Foto: Aurora Romano