Om oss

Det viktigste for oss er at hver enkelt av våre studenter finner sitt eget "språk", og kommer så langt som de bare klarer i sin utvikling. Vi bryr oss, og vi er her for studentene.

Dette årets karneval hadde tema kunstverk og kunstnere. Ikke mindre enn fire Frida Kahlo dukket opp. Foto: Bent Erik Myrvoll

20 + 20 studenter

Vi tar inn rundt 20 studenter hvert år. Det nøyaktige tallet kan variere noe fra år til år og er avhengig av både mengden på kvalifiserte søknader og størrelsen på 2.klasse. Til sammen utgjør første og andre klasse rundt 40 studenter. Dette skaper et nært og sosialt miljø. Skolens beskjedne størrelse gir fagpersonalet stor anledning til å følge opp den enkelte student. Vi er også opptatt av å gi personlig veiledning og grundig faglig evaluering gjennom helse skoleåret. I noen kurs bruker vi to faglærere for å få den beste oppfølgingen av den enkelte student. Vi bryr oss om studentene våre.

Administrasjonen

Rektor Ragnar Johansen. Ragnar er skolens daglige leder og har det overordnede ansvaret. Han er svært engasjert i skolepolitikk, og spesielt det som handler om de estetiske fagene. Ragnar har vært Kunstskolens rektor siden 1996. Han deltar også på Studentrådets møter.

Kontaktinformasjon til rektor: epost: rektor@alesundkunstfagskole.no. Telefon: 926 08 684

Inspektør Trine Røssevold. Trine har ansvaret for skolens faglige opplegg. Hun legger timeplaner, leder prosjekter og følger opp både studenter og lærere. Hun er også billedkunstner og har noe undervisning. Trine begynte ved skolen i 2012.

Kontaktinformasjon til inspektør: epost: inspektor@alesundkunstfagskole.no. Telefon: 412 01 551

Økonomiansvarlig Turid Reinseth. Turid har ansvaret for økonomi og rapportering hos oss. Hun er tilgjengelig for studentenes spørsmål om praktiske ting som for eksempel når studielånet kommer. Turid har jobbet ved Kunstskolen siden 2006.

Kontaktinformasjon til kontoret: post@alesundkunstfagskole.no. Telefon 70 12 63 15

Lærere

Alle våre lærere er profesjonelle yrkesaktive kunstnere eller designere. Unntaket er lærer i kunsthistorie og i noen spesialkurs. Vi har en fast kjerne på seks lærere ut over dette hyrer vi inn aktuelle gjestelærere fra år til år. Vår kjerne består nå av:

Student Marta og lærer Heidi Rødstøl på kafé
Student Marta og lærer Heidi Rødstøl på kafé i Amsterdam

Marianne Molvær Nygård – underviser hovedsaklig i visuell kommunikasjon og tegning.

Simon Wågsholm – underviser hovedsaklig i maleri og installasjon.

Terese Longva – underviser i ulike 3D temakurs, performance, og samtidskunst

Peder Alme – er håndverkeren vår. Han underviser i 3D modellering og form, samt tegning og ulike prosjekter.

Hilde Marie Blindheim – underviser i kunsthistorie, og er vår entusiastiske bibliotekar

Trine Røssevold – underviser i tegning og maleri, i tillegg til å være fagansvarlig ved skolen vår.

 

Andre kunstnerer som underviser hos oss:

Miljø_stud
Foto: Frank Stenersen

Karin Augusta Nogva

Damir Avdagic

Bent Erik Myrvoll

Geir Morten Brungot

Bjørn Vatne

Audun Alvestad

(klikk på navnet så kommer du til lærerens hjemmeside)