Studentombud

Studentene ved Ålesund kunstfagskole har tilgang på studentombud gjennom en felles avtale vi har med Forum For Kunstfaglig Utdanning.

Studentombudet

Studentombudet er en gratis veiledningstjeneste for studenter.

Studentombudets oppgave er å påse at studenters rettigheter ivaretas. Studentombudet fungerer som en uavhengig og nøytral bistandsperson med mål om å løse saker på lavest mulig nivå.

Det er uforpliktende å ta kontakt, og studentombudet har taushetsplikt.

 

Ålesund har gjennom vårt samarbeid med Forum for Kunstfaglig utdanning inngått en avtale om et felles studentombud. For skoleåret 2020-2021 er Vilja Askelund studentombud for våre studenter. Kontaktinformasjonen til Vilja henger på skolens oppslagstavle. Slik presenterer hun seg for studentene:

Jeg kan:

Bistå og gi råd i saker knyttet til din studiesituasjon

Gi nødvendig informasjon om og innsikt i studentenes rettigheter og plikter

Delta som nøytral part i møte mellom deg som student og din utdanningsinstitusjon, eller mellom deg og medstudent/er

Være en anonym varslingskanal for studenter som ønsker å melde fra om kritikkverdige forhold ved sin fagskole

Veilede deg hvis du vurderer å melde fra om kritikkverdige forhold

Bidra til å styrke det helhetlige læringsmiljøet ved den enkelte fagskole

 

Hvem er jeg:

 

Vilja Askelund, f. 1998

  • Studentombud for Einar Granum Kunstfagskole, Det Tverrfaglige Kunstinstitutt, Fabrikken Asker Kunstfagskole, Kunstskolen i Bergen, Ålesund Kunstfagskole og Designinstituttet.
  • Studerer bachelor i Fine Arts ved Kunstakademiet, Kunsthøyskolen i Oslo. 2020-d.d.
  • Høyere yrkesfaglig grad i visuell kunst fra Einar Granum Kunstfagskole, 2018-2020.
  • Kontrollkomitemedlem i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), 2021-2022.
  • Hovedstyremedlem i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), 2018-2021.
  • Studentrepresentant i NOKUT-styret, 2018-2020.