Eva Furseth

Eva Furseth

Kunstskolen ga meg en uvurderlig innsikt i en rekke kunstneriske teknikker. Dette har jeg daglig bruk for når jeg skriver om og snakker om kunst.

Etter kunstskolen tok jeg treårig faglærerutdanning i formingsfag ved Høgskolen i Oslo, deretter hovedfag i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen.

Typisk for nyslåtte kunsthistorikere – blir det mange kortere engasjement de første årene. Mitt motto var: «Si ja til alt!» Det betyr mye arbeid – men også store og spennende utfordringer. Jeg har vært kunstkritiker i flere år, vært vitenskapelig assistent på UiB, lærer og konservator ved Trondheim kunstmuseum. I perioden 2007-12 utviklet jeg egen bedrift, Kunstkontoret AS, med hovedvekt på rådgivning, formidling og utstillingsprosjekter. I rådgivningsarbeidet tok jeg for meg alle sider ved kunstnerens virke. Denne erfaringen samlet jeg så opp i programmet «Lev godt av kunsten din. Bedriftsutvikling for kunstnere» i samarbeid med Leiv Eirikssons Nyskapning. Programmet ble avholdt i 2010-11 i Trondheim, og var det første av sitt slag i Norden. Denne erfaringen har overføringsverdi til forfattere, også de skal verdsette sitt eget arbeid, og få skikkelig betalt.

Kunstskolen ga meg en uvurderlig innsikt i en rekke kunstneriske teknikker. Dette har jeg daglig bruk for når jeg skriver om og snakker om kunst.

Siden 2012 har jeg arbeidet som konservator ved Justismuseet i Trondheim. Her har jeg blant annet vært med på å lage en animasjon om Grunnloven.

Ved siden av full stilling skriver jeg bøker og artikler og tegner illustrasjoner. Jeg holder foredrag om kunst, og har med årene gitt ut 12 bøker, og er i gang med to til. Som dere sikkert skjønner – så sier jeg fremdeles ja til alt!