Renate Giske Holvik

Renate Giske Holvik

Er en samfunnsengasjert arkitekt som sammen med Tove Grande Dyb driver Miro Arkitektur AS

Miro AS

Renate Giske Holvik og Tove Grande Dyb har begge studert ved Ålesund kunstkole/ kunstfagskole. De har også samme utdanningsbakgrunn fra Bergen arkitektskole (BAS). I 2014 bestemte de seg for sammen å etablere Miro arkitektur as.

Hovedarbeidsområder for Miro arkitektur er prosjektering av bygg og reguleringsarbeid, og design som berører disse. Renate har tidligere drevet firmaet Liten Skala as.

«Hovedvekten i vår visjon kan forankres i vår felles bakgrunn. Vi i Miro er samfunnsengasjerte arkitekter. Arkitekturen blir til både gjennom en analytisk og kreativ prosess. Landskapet, stedet og mennesket er premissgivere for arkitekturen som skapes. Arkitektur er planlegging av gode områder, gode rom, og tilrettelegging for en fremtidsrettet utvikling. Behovene og forutsetningene endres med tid og sted, det samme gjør arkitekturen».


Foto: Renate og Tove Grande Dyb, Miro Arkitektur AS (øverst) og «Hus fra låve» av Renate Giske Holvik (nederst)