Olav Mathisen

Olav Mathisen

Noen av de beste erfaringene jeg gjorde ved skolen var å få møte og snakke med profesjonelle og aktive kunstnere, både ved skolen og i miljøet rundt.

Olav Mathisen maleri 1Mitt navn er Olav Mathisen (f.1990), og jeg var student ved Ålesund Kunstfagskole fra 2010 til 2012. Etter Ålesund, flyttet jeg til Oslo der jeg fortsatte å studere kunst ved Strykejernet i ett år. Deretter startet jeg på bachelor i kunst ved Kunst og design Høgskolen i Bergen i 2013.

Etter fullført bachelorgrad våren 2016, skaffet jeg meg et atelier i Bergen. Der har jeg jobbet frem mot forskjellige utstillinger, både i Norge og i utlandet.

Jeg var også med i et prosjekt våren 2016 hvor jeg var én av fem kunstnere som dekorerte fem t-bane stasjoner langs Østensjøbanen i Oslo. Se reportasje om dette her.

På atelieret jobber jeg med å utforske brytninger i maleprosessen. Jeg eksperimenterer med forskjellige maleriske virkemidler. I tillegg til å fokusere på prosessen, ønsker jeg å knytte maleriet opp mot politiske, sosiale og eksistensielle problemstillinger, og spørsmål knyttet til identitet, kultur og samfunn.

Jeg begynte å male når jeg gikk i Ålesund. Her lærte jeg mye om teknikk, både i form av croquis og tegning, i tillegg til forskjellige malemedier som bl.a eggtempera. Noen av de beste erfaringene jeg gjorde ved skolen var å få møte og snakke med profesjonelle og aktive kunstnere, både ved skolen og i miljøet rundt.

Se mer av Olavs arbeider på hans hjemmeside

….eller på hans instagramside

Prosjektet fra stasjon til stasjon har også egen nettside

Olav er med i kunstnerstallen til Galleri Ramfjord i Oslo.