Samarbeid med Skottland

Samarbeid med Skottland

Ålesund kunstfagskole inngår samarbeid med University of Dundee i Skottland. Dette betyr mellom annet at våre studenter får mulighet til å søke seg rett inn på tredje året i bachelorstudiet der (Bachelor i Skottland er 4 år lang)

Mary Modeen Associate Dean (t.v) og vår rektor Ragnar Johansen ser frem mot samarbeid. Foto: trine RøssevoldÅlesund + Dundee = sant

Vi har hatt svært hyggelig besøk av Mary Modeen fra den skotske kunst- og designhøyskolen Duncan of Jordanstone College of Art and Design (DJCAD) som er en del av University of Dundee. Under besøket har vi slått fast at vi ønsker å få på plass et samarbeid mellom våre to skoler. Innholdet i samarbeidet er vi enige om og intensjonsavtalen signeres snart. Samarbeidet åpner dører for både våre studenter og lærere. I slutten av mai reiser inspektør, to lærere og en student til Skottland for å se seg rundt, hilse på, sjekke ut studenttilværelsen der, og signere avtale.

Mary Modeen og studenteneFor studentene

Samarbeidet betyr nå at studenter som fullfører to år hos oss kan gå rett inn på tredjeåret i bachelorstudiet. Siden bachelor i Skottland er på fire år betyr dette at man tar 3. og 4. året i Dundee. Studentene fra Ålesund kunstfagskole må sende inn søknad om å bli tatt inn og kommer altså ikke automatisk inn ved studiet. I Dundee har studentene 10 utdanningsvalg. Mellom linjevalgene finner vi: Fine Art, Animasjon, Art and philosophy, Textile Design, Product design. med mer. Her kan du lese om studievalgene ved DJCAD. Skolen har også flere Master program (Master går over 12 mnd), og de har også en rekke stipendiater for den som ønsker å gå hele den veien.

Mary Modeen på atelierbesøk hos vår lærer Simon WågsholmFor lærerne og skolen

For en liten og energisk kunstfagskole som vår er det viktig å strekke hals og se seg om. Vi er opptatt av at kunstnerne som underviser hos oss også skal være dyktige veiledere og lærere for studentene våre. Derfor ser vi nå frem til av lærene våre skal reise til Skottland for å være en den av undervisningsteamene der i noen økter. Vi får også besøk av skotske lærere fra DJCAD som kommer til Ålesund for å holde work-shops og kurs hos oss. Utveksling av lærere blir helt nødvendige for å utvikle fellesprosjektene som vi også ønsker å stable på beina.

Fellesprosjekt

Møte med lærereVi har nå hodene våre fulle av mulige prosjekter vi kan gjennomføre sammen med lærere og studenter fra Dundee. Dette gjelder både utstillinger og stedsspesifikke prosjekter av ulik art. I tillegg diskuterer vi også muligheten for samarbeid med en skole fra et tredje land slik vi får et trekantprosjekt. Disse ideene vil vi jobbe videre med fremover. Men prosjekter på kryss og tvers av landegrensene blir noe vi ved Ålesund Kunstfagskole gleder oss til å jobbe mye med i årene som kommer.