Søk her

Søknad om studieplass i 2020 vil skje gjennom Samordna opptak. Det åpnes for søknad 1. februar, og søknadsfristen bli 15. april. Mer informasjon kommer på siden her i starten på januar.

De to beste årene av ditt liv!

Det er drøyt å påstå at to år ved Ålesund Kunstfagskole vil bli de beste i ditt liv. Slikt vet man jo ikke helt. Men det vi vet er at svært mange av våre tidligere studenter kommer med akkurat denne uttalelsen. De forteller om faglige og personlige utbytter som både har fått dem inn på de studiene de har ønsket, og gitt dem retning i sitt yrkesliv.

Ta en titt innom og hør hva studentene våre sier her

Samordna opptak

Det vil bli en del endringer i søknadsprosessen i 2020. Søking skal skje gjennom Samordna opptak sine nettsider. Det jobbes med tekniske løsninger nå og vi vil komme med mer informasjon når alt dette er på plass. Det vi vet er at det åpnes for søknader 1. februar og at søknadsfristen blir 15.april. Som søker vil du også ha mulighet til å søke flere kunstfagskoler etter en rangering. Vi vil fremdeles bruke opptaksprøver og motivasjonsbrev for å å vurdere om en søker er kvalifisert. Disse skal leveres digitalt, og vi vil komme tilbake til hvordan dette skal gjøres.

Selv om mye vil bli annerledes vil kravene i søknaden i stor grad følge samme oppskrift som tidligere år. Vi lar derfor informasjonen fra 2019 ligg her slik du får en idé om hvordan det er å søke studieplass hos oss.

Søknad – generell informasjon

Søknaden din består av et skjema som skal fylles ut og arbeidsoppgaver som skal løses. I skjemaet spør vi blant annet om din motivasjon for å ville studere hos oss. For oss som vurderer hvem som skal få studieplass er dette ett av de viktigste punktene i søknaden. Vi anbefaler derfor at du bruker spesielt god tid på dette. Skjemaet utvider seg så du kan skrive så langt du vil.
Fra og med opptaket 2020 er det krav om fullført og bestått videregående opplæring for å søke hos oss. Men, fordi det er kunstfaglige kvaliteter som avgjør om en søker er kvalifisert har man åpnet opp for at noen søkere som ikke har dette også kan tas opp. Men her er det en grense for hvor mange vi får ta inn. Vi har lov å ta inn 30% søkere uten fullført videregående opplæring. Dette betyr at det er fullt mulig å bli tatt opp hos oss så lenge du er kvalifisert gjennom opptaksprøven. Aldersgrensen er 19 år i søknadsåret.
Opptaksprøven varierer litt fra år til år. Alle som søker må gjøre denne. 
Her kan du lese mer om kostnader knyttet til studiet (nederst på siden)


Opptaksprøven

Opptaksprøven for skoleårene 2019-2021 er todelt:

Del 1: "Hvem er du?"
Denne oppgaven kan lese og tolkes på mange ulike måter. Den kan være helt konkret og vise deg slik du ser ut på utsiden, eller den kan være mer filosofisk og åpen. Det finnes ingen rett eller feil tolking. Vi er nysgjerrig på hvordan akkurat du vil løse denne, og håper at du vil overraske oss. Du velger selv hvilket uttrykk, teknikk osv du vil bruke. Velg den teknikk du liker best.

Del 2: Åpen oppgave: Lever minst fem ulike arbeider i minst tre ulike teknikker og uttrykk.
I den åpne oppgaven er vi spesielt opptatt av hva du kan, og er interessert i. Teknikk, format, materiale og uttrykk kan være alt mulig: tegning, tatovering, maleri, leire, installasjon, fotografi, collage, plastilina, stein, glass, akvarell, tekst, lys, lyd…..

Du må gjerne levere inn flere enn fem arbeider om du ønsker det. Men fem er minimum.

 

Modellering med Astrid. Foto: Andrew BartonSlik foregår opptaket

Søknaden din registreres etter hvert som den kommer inn, og inntakskomiteen gjør sine faglige vurderinger. Da avgjør denne om en søker er kvalifisert eller ikke.

Alle som søker vil få skriftlig svar enten de får tilbud om plass eller ikke. Får du tilbud om plass kan du takke ja og betale et depositum på kr 1000. Da er studieplassen din.

Under opptaket ser vi etter ferdigheter innen visuelle uttrykk, men vi ser også etter motivasjon og lyst til å lære. Det har også betydning at søknaden har et originalt og personlig preg. Vi er nysgjerrig på hvem akkurat du er, og vi ser etter ditt potensiale.

 

I tvil om du er god nok til å komme inn?

Mange av studentene våre har fortalt at de ikke trodde de var flinke nok til å klare opptaksprøven. Men så kom de inn likevel og har gjort det svært bra på kunstskolen. Dersom du blir litt utslått av det imponerende som studentene får til her, så kan vi forsikre deg om at du kommer til å greie ting du aldri hadde trodd du ville klare. Så vår oppfordring er at du skal søke. Hvis du er interessert i kunstskolen er det et utmerket utgangspunkt. Ta for all del kontakt om du er usikker.

 

Adrian modellerer i leire. Foto: Andrew BartonSpørsmål om studiene ved Ålesund kunstfagskole?

Ta kontakt med skolen dersom du er interessert i å studere hos oss. Du er mer enn velkommen innom på besøk både for å snuse på livet her og for å spørre om ting du lurer på. Vi gir normalt bare plass til fulltidsstuderende p.g.a. av undervisningens byggestruktur. Men det hender seg at vi åpner opp enkeltkurs for eksterne deltagere. Dette annonseres i så fall på nettsiden vår under menyen Nyheter. I et hvert studiespørsmål anbefaler vi deg å ringe eller sende epost til inspektør Trine Røssevold, som er den hos oss som har mest erfaring i å svare på faglige spørsmål.

E-postadresse: trine@alesundkunstfagskole.no  Telefon: 412 01 551