Søknad

Søknad om studieplass i 2020 vil skje gjennom Samordna opptak. Søknadsfristen er nå ute, men vi har noen få studieplasser igjen til høsten! Du kan søke nå, rullerende opptak hver uke.

Sara, Peter og Emma tegner med tråd i kulturhuset Arbeidern i Ålesund

Slik søker du:

  • Gå inn på nettsiden samordnaopptak.no. Her velger du fagskole, og så logger du deg på, og oppretter en søknad.
  • Last opp opptaksprøve som digitale vedlegg. Denne består av seks kunstneriske arbeid og en motivasjonstekst. Du kan lese mer om opptaksprøven lenger nede på denne siden.
  • Last opp vitnemål, fag-eller svennebrev, eller annen dokumentasjon du har på realkompetanse. Les mer om dette lenger ned på siden her.
Det kjøres rullerende opptak fremover

Opptaksprøven

Studentarbeid av Anette Heindorf

For å vurdere om du er kvalifisert til å studere hos Ålesund kunstfagskole vurderer vi dine kunstneriske arbeider. Du må altså levere inn seks arbeider. Disse må digitaliseres og lastes opp som vedlegg i søknaden din hos samordna opptak. Arbeidene dine kan være i alle mulige slags visuelle uttrykk, teknikker og format: tegning, tatovering, maleri, leire, installasjon, fotografi, collage, plastilina, stein, video, glass, akvarell, lys…

For å digitalisere arbeidene dine kan du skanne eller avfotografere arbeidene. For best mulig gjengivelse anbefaler vi at du fotograferer i dagslys mot en nøytral bakgrunn. 

Dersom du vil sende oss film/video kan ikke slike filer lastes direkte opp på samordna opptak. Da må du først laste filmen opp på vimeo, youtube o.l, så limer du lenken inn i et tekstdokument og laster dette opp som dokumentasjon. Portalen til samordna opptak godtar følgende filformater: png, jpg, jpeg, gif, tiff, tif, txt, pdf, doc, docx, odt, fodt. Maksimal filstørrelse er 19 MB pr fil.

I tillegg til de seks arbeidene ber vi om at du sender inn en motivasjonstekst. Denne må være på mellom 150 og 250 ord. Her skriver du mellom annet om hvorfor du ønsker å studere ved Ålesund kunstfagskole, og hva du ønsker å bruke utdanningen til.

Filene merkes med ditt etternavn og nummereres.

Opptaksprøve og motivasjonsbrev blir vurdert ut fra disse kriteriene:

  • Undersøkende og utforskende arbeid
  • Praktisk kompetanse og tekniske ferdigheter
  • Tverrfaglig kompetanse i visuelle kunstfag
  • Kreativitet og originalitet
  • Valg av arbeid og kvalitet på søknaden
  • Motivasjon

 

Studentarbeid av Hans Marius Giske

Fullført- og bestått videregående opplæring

Fagskoleloven fastslår at fullført- og bestått videregående opplæring er et opptakskrav for fagskolene. I dette ligger både treårig yrkesfaglig opplæring, generell studiekompetanse og fag- eller svennebrev. Det er altså slik at poeng fra dette taes med i vår vurdering av søkere. Men fordi vår hovedvekt ligger på vurdering av søkerens kunstfaglige kompetanse, har vi også mulighet til å ta inn en del søkere som ikke har fullført og bestått videregående opplæring. Det er derfor viktig at du søker uansett bakgrunn.

Realkompetanse

Dersom du ikke har fullført og bestått videregående opplæring må du i søkeportalen velge at søknaden din skal vurderes på bakgrunn av realkompetanse. Da blir det din oppgave å dokumentere det du kan av relevant erfaring. Dette kan være kurs, kulturskole, uferdige studier, egenstudier osv. Vi vet jo at mange kunstneriske mennesker lærer opp seg selv. Men dette er også kompetanse og derfor viktig at du forteller oss. Det kan du gjøre gjennom å legge det inn i din cv.

Du må være 19 år (i søkeåret) eller eldre for å søke

Samordna opptak

Har du spørsmål rundt søknadsfrister, trenger du veiledning av utfylling, eller har du spørsmål rundt tekniske ting så kan du rette disse til sokerinfo@samordnaopptak.no. Der vil flinke folk svare på det du lurer på. Men har du spørsmål rundt opptaksprøver, opptakskrav, søknadsbehandling og klage så kan dette rettes til oss. Du kan kontakte oss gjennom kontaktskjemaet på siden her, sende epost til post@alesundkunstfagskole.no eller du kan ringe oss på telefon nr 70126315.

Alt dette betyr at det ikke lenger er mulig å levere opptaksprøver til oss på skolen. Alt dette gjøres gjennom opplasting av dokumenter, bildefiler og annet på nettsiden til samordna opptak.

20.mai vil du få svar på om du har fått studieplass hos også. Denne informasjonen vil komme fra samordna opptak gjennom en e-post med henvising til din side.