Søk rett til 2.klasse

Har du allerede en kunst eller designutdanning i ryggen, eller har du mye kompetanse gjennom erfaring kan du søke rett til 2.klasse hos oss. Søknadsskjema nederst på siden her

VeiledningRett inn i andre

Andre skoleåret ved Ålesund kunstfagskole er det store fordypningsåret. Da har studentene gått gjennom de grunnleggende teknikkene og viktigste uttrykksformene. De har lært mye om å jobbe i utforskende prosesser. De har lært store deler av kunsthistorien og de har sett mye samtidskunst.

I andre skoleår skal studentene gjennom større og mer omfattende kurs som kombinerer uttrykk og teknikker. Overskriften for høstsemesteret er UTOVER og noen av kursene foregår utenfor skolens vegger, gjerne i form av samarbeidsprosjekter rundt omkring. I dette semesteret ligger også vår 8 dager lange utenlands studietur. Vårsemesteret har overskrift INNOVER og kursene handler om studentens egen faglige utvikling, retningen for livet etter kunstskolen osv. Vi har blant annet flere valgfag og vi har kurs innenfor egenpresentasjon, søknadsskriving, tekst og portfolio. Skoleåret avsluttes med en 10 uker lang egenvalgt prosjektperiode, som også er vår eksamen. Prosjektperioden avsluttes med avgangsutstilling i begynnelsen av juni. Nyere kunsthistorie og samtidskunst går som teoriundervisning gjennom andre året.

Ledige studieplasser

Skoleåret 2019 – 2020 har vi noen få ledige studieplasser i vår andre klasse. Vi har derfor bestemt oss for å lyse ut studieplasser til dette. For å være kvalifisert til å gå rett inn i andre klasse må du ha kompetanse tilsvarende det våre studenter har etter første klasse. Denne kompetansen kan du ha fått dersom:

 • du har gått ett år kunstskole en eller annen gang
 • du har tatt forskjellige kurs og jobbet med kunst på egen hånd
 • har kunstfag som en del av lærer- eller forskolelærerutdanning.
 • har annen høyere utdanning innen kunst- eller designfag.

Slik søker duArbeidsbord

For å søke rett til andre klasse trenger du ikke løse vår opptaksprøve. Men du må dokumentere utdanningen og kompetansen du har gjennom cv, vitnemål, kursbevis og portfolio. Dette gjør du gjennom å fylle ut skjemaet under her og laste opp dokumentasjonen vi ber om. Du kan også komme til skolen med dokumentasjonen. Du må likevel registrere søknaden din i skjemaet under her. Har du spørsmål om søknad eller studiet ta kontakt med vår inspektør Trine Røssevold på inspektor@alesundkunstfagskole.no, eller på telefon 41201551

Vi kjører løpende opptak for inngang rett til 2.klasse. Det betyr at du kan søke når som helst fra 1.januar 2019 og utover. Dersom du får tilbud om studieplass, og du ønsker å takke ja til denne, bekrefter du dette ved å innbetale et depositum på 1000. Dette får du informasjon i inntaksbrevet vi da sender deg.

Studieavgiften er på kr 43.000 pr år som betales i to omganger. Du kan søke Lånekassen om støtte til studiet.

Søknad 2.klasse

 • Utdanning, kurs, yrkespraksis og annen relevant bakgrunn. Last også opp CV lenger nede.
 • Hvorfor ønsker du å studere ved Ålesund Kunstfagskole?
  Hva består din kompetanse i? Kryss av for emner du har jobbet med, oppsøkt på egen hånd, eller hatt undervisning i.
 • Beskriv gjerne kompetansene du har krysset av for i feltet over.
 • Last opp din CV
 • Last opp dokumentasjon på utdanning.
 • Last opp dokumentasjon på utdanning.
 • Last opp dokumentasjon på utdanning.
 • Last opp bilder av arbeid du har laget. Samle gjerne disse i en fil
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.