Søk rett til 2.klasse

Har du allerede en kunst eller designutdanning i ryggen, eller har du mye kompetanse gjennom erfaring kan du søke rett til 2.klasse hos oss. Søknadsskjema nederst på siden her

VeiledningRett inn i andre

Andre skoleåret ved Ålesund kunstfagskole er det store fordypningsåret. Da har studentene gått gjennom de grunnleggende teknikkene og viktigste uttrykksformene. De har lært mye om å jobbe i utforskende prosesser. De har vært gjennom store deler av kunsthistorien og de har sett mye samtidskunst.

I andre skoleår skal studentene gjennom moduler hvor de jobber mer ut fra egne interesser. Det er jo målet her at studentene skal bli i stand til å planlegge og gjennomføre egne kunstfaglige prosjekt. Dette kan man gjøre gjennom å ha mye praktiske erfaring, og å ha jobbet en del med eget uttrykk.

I høstsemesteret ligger også vår 8 dager lange utenlands studietur. Her reiser vi til en av de store store europeiske kunstbyene og vi oppsøker viktige kunstarrangement. Vi har blikket på verden rundt oss gjennom dette studieåret. Studentene får erfaring med det viktige research-arbeidet. Og da er det samfunnet, historien, naturen og kulturen rundt oss her på Sunnmøre vi henter fra.

Vårsemesteret har fokus på studentens egen faglige utvikling, retningen for livet etter kunstskolen osv. Vi har blant annet kurs innenfor egenpresentasjon, søknadsskriving, tekst og portfolio. Skoleåret avsluttes med en 7 uker prosjektperiode, som også er vår eksamen. Studentene velger selv hva de vil fordype seg i, og skriver sin egen prosjektbeskrivelsen. Prosjektperioden avsluttes med avgangsutstilling i begynnelsen av juni.

Nyere kunsthistorie, samtidskunst og kunstfilosofi går som teoriundervisning gjennom andre året.

Ledige studieplasser

Skoleåret 2020 – 2021 har vi noen få ledige studieplasser i vår andre klasse. Det er derfor mulig å søke om å starte rett i 2.klasse dette året. For å være kvalifisert må du ha kompetanse tilsvarende det våre studenter har etter første klasse. Denne kompetansen kan du ha fått dersom:

 • du har gått ett år kunstskole eller kunstfagskole.
 • du har tatt forskjellige kurs og jobbet mye med kunst på egen hånd
 • har kunstfag som en del av lærer- eller forskolelærerutdanning.
 • har annen høyere utdanning innen kunst- eller designfag.

Slik søker duArbeidsbord

For å søke rett til andre klasse må du vise oss hva du kan, og gi en oversikt over faglig relevant kompetanse. Dette gjør du gjennom å laste opp cv, vitnemål, kursbevis og portfolio. Da må du fylle ut skjemaet under her og laste opp dokumentasjonen vi ber om. Har du spørsmål om søknad eller studiet ta kontakt med oss i kontaktfeltet her på siden, på epost til post@alesundkunstfagskole.no, eller på telefon 70126315.

Vi kjører løpende opptak for inngang rett til 2.klasse. Det betyr at du kan søke når som helst fra 1.februar 2020 og utover. Dersom du får tilbud om studieplass, og du ønsker å takke ja til denne, bekrefter du dette ved å innbetale et depositum på 1000. Dette får du informasjon i inntaksbrevet vi da sender deg.

Studieavgiften er på kr 43.000 pr år som betales i to omganger. Du kan søke Lånekassen om støtte til studiet.

Søknad 2.klasse

 • Utdanning, kurs, yrkespraksis og annen relevant bakgrunn. Last også opp CV lenger nede.
 • Hvorfor ønsker du å studere ved Ålesund Kunstfagskole?
  Hva består din kompetanse i? Kryss av for emner du har jobbet med, oppsøkt på egen hånd, eller hatt undervisning i.
 • Beskriv gjerne kompetansene du har krysset av for i feltet over.
 • Last opp din CV
 • Last opp dokumentasjon på utdanning.
 • Last opp dokumentasjon på utdanning.
 • Last opp dokumentasjon på utdanning.
 • Last opp bilder av arbeid du har laget. Samle gjerne disse i en fil
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.