Studiemiljøet på Ålesund Kunstfagskole

På Ålesund Kunstfagskole har vi på det meste plass til 40 studenter fordelt på første- og andre år. Dette skaper et lite og tett miljø, som gir både menneskelige og faglige fordeler.

 

I løpet av de to årene hos oss, finner mange ut av hvem de er, og hva de vil bli.

Et lite miljø gir mange fordeler

Man blir godt kjent på tvers av klasser, og man blir trygge på hverandre. Dette er en forutsetning for å kunne gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger og innspill på kunsten man jobber med og prosesser man står i.

Etter hvert som man blir bedre kjent med hverandre blir man mer avslappet overfor klassekameratene sine, og man tør å si hva man mener og trygg på å snakke om arbeidet sitt.  

Tett oppfølging fra lærere og stab

På en liten skole får alle studenter tett oppfølging av alle lærerne. Alle våre lærere er profesjonelle, og aktive kunstnere som gjerne trekker med seg studentene i sine egne kunstneriske prosjekter.

Motstanden du møter setter du pris på senere

Som student på en kunstfagskole blir du stadig utfordret, og motstanden du møter kan være ny for mange. Når man blir utfordret til å gjøre ting man ikke er vant til, kan man raskt oppdage at man er god på ting man ikke visste om. Hos oss vet vi at studentene oppdager nye sider hos seg selv, samtidig som de vokser som mennesker.

Høyt tempo med mange innleveringer

Mange blir overrasket over arbeidsmengden på kunstskolen. Det er viktig å tenke på at dette er en utdanning man skal få utbytte av, og da krever det også hardt arbeid. Tempoet er høyt, og man skal gjennom mye på kort tid.

Skolen er åpen for studenter utenom undervisning

Vi ønsker at alle våre studenter skal ha tilgang til skolen utenom undervisning. Dette er for å knytte tettere bånd, hjelpe hverandre, samarbeide og lære seg å gi feedback på hverandres arbeider. Skolen er åpen for studenter til klokken elleve hver kveld, og det er et helt eget studiemiljø her på kveldstid. Studentene får fordype seg med oppgavene de jobber med, eller har særlig interesse av å bruke mer tid på.

Søk deg til Ålesund Kunstfagskole

Hos Ålesund Kunstfagskole kjenner vi hverandre, følger opp hverandre, og vi tar vare på på hverandre.

Har du lyst til å studere på Ålesund Kunstfagskole? Vi åpner opp for søkere første uken i januar. Kontakt oss her dersom du har spørsmål.