Studiet

Hos Ålesund kunstfagskole får du en grunnutdanning i kunst og design. Studiet vårt har en linje som alle følger, men studentene sine faglige interesser gjør innholdet gradvis mer individuelt.

Fire semester med mye spennende innhold

Et to-årig studium ved Ålesund kunstfagskole er bygd opp av fire semester, pluss en lengre eksamensperiode. Alle studentene må gjennom en periode med innføring av grunnleggende teknikker innenfor tegning, farge, form og modellering, fotografi og visuell kommunikasjon, før man virkelig setter i gang og anvender kunnskapen bredt. Det finnes en del grunnleggende kunnskap som vi mener alle må ha i bunnen dersom de skal jobbe med visuelle uttrykk.

Skoleåret er organisert i moduler med ulike overordnede temaer. Hver modul består av ulike deler som bygger på hverandre, men innenfor det samme temaet. Du har også flere selvvalgte prosjekter, hvor du kan fordype deg i det du synes er mest interessant.

1. semester – alt skal prøves

Det første semesteret legges det vekt på grunnleggende opplæring innen fagområder som tegning, maleri, foto, modellering, objekt og visuell kommunikasjon. Du får innføring i en rekke forskjellige teknikker, materialer, redskap, bruksområder og begrep. Kunsthistorie går som en rød tråd gjennom alle de fire semestrene og dominerer teoriundervisningen i første semester, selv om også kunstfilosofi introduseres her.

2. semester – ett nivå videre

Dette semesteret har vi fokus på mennesket og kommunikasjon gjennom mellom annet tegning, performance og samtidskunst. Vi reiser på studietur til en av byene i Norge.  Mot slutten av semesteret har studentene en selvvalgt fordypningsperiode som går over fire – fem uker. Da skriver de sin egen prosjektbeskrivelse og jobber ut fra denne. På teorisiden står designteori, samtidskunst og kunsthistorie på planen.

3. semester – verden rundt oss

I tredje semester arbeider vi med prosjekter knyttet til det som finnes utenfor skolebygget. Her ser vi på verden rundt oss, og vi starter året med modulen «Stad, minne og visuell kunst». Dette semesteret gir studentene trening i å undersøke, stille kritiske spørsmål og skape sitt helt eget uttrykk. 

Vi reiser også på en ukes studietur til en europeisk storby i september-oktober. Slik får vi et blikk inn i det som rører seg i kunstverdenen.

4. semester – mot egne mål

I siste semester jobber studenten svært fritt innenfor ulike tematiske moduler i både identitet, visuell kommunikasjon og historiefortelling. Vi retter blikket mot livet etter kunstfagskolen og egenpresentasjon, søknadsskriving, oppretting av eget foretak, nettsider og egenpromotering har fokus. 

Kuratering og etablering av et pop-up galleri er et av prosjektene dette semesteret.

Teori –  kunsthistorie, samtidskunst og kunstfilosofi.

Studiet vårt bygger på tanken om at man lærer gjennom å gjøre og å reflektere. Mye er praktisk og håndens arbeid, men uten refleksjonene i etterkant blir man ikke bevisst kunnskapen. Teorien gir oss et felles språk for å snakke eller skrive om det visuelle. Hovedfokuset er kunsthistorie. Fra hulemaleriet beveger historien seg frem til i modernismen. En fantastisk reise som henger tett sammen med både historiske hendelser og livet for øvrig. Samtidskunsten starter der kunsthistorien slipper. Det vil si; alt henger sammen og det henger også sammen med kunstfilosofi.

Kunsthistorieundervisningen går jevnt gjennom de fire semestrene, mens samtidskunst og kunstfilosofi kommer inn i bolker i både første og andre studieår. I tillegg har vi noen kortere bolker med designteori og fargeteori.

Teorien og praksisen henger spesielt godt sammen når vi drar på atelierbesøk hos kunstnere, eller de kommer til oss og forteller om sitt arbeid. Eller når vi møter kunstnere i utstillinger de har her i Ålesund, eller når vi er på reise. Vi har et tett og godt samarbeid med kunstinstitusjonene Kunstmuseet Kube og Aalesunds Kunstforening

Eksamen

Eksamensperioden varer i ca. 8 uker og starter opp i månedsskiftet mars-april. Eksamen går også under navnet Prosjektperioden. Studentene lager sitt eget prosjekt som de skal jobbe med. De skriver en prosjektbeskrivelse, som godkjennes av lærerne. Studentene har ukentlige samtaler med veiledere og midt i perioden en presentasjon for medstudenter. Studentene velger selv hva de ønsker å fordype seg i denne perioden. For mange er nettopp denne tiden høydepunktet i studiet fordi det er helt selvstyrt og man får mulighet til å fordype seg i det man er mest interessert i, og kanskje det man ønsker å satse på karrieremessig.

Eksamensprosjektet avsluttes med en avgangsutstilling som åpner første lørdagen i juni, og holder åpent for publikum i en uke. 

Oppbygning

  • Undervisningen er bygd opp av tverrfaglige moduler som går over 4-7 uker.
  • Valgfagmodulen er kortere, den varer i tre uker.
  • Modulene går fra mandag til torsdag og varer fra 09.00-15.00.
  • Fredager har vi teori og croquis.
  • Teoriundervisningen er lagt til ca. tre skoletimer per uke.

Vi forventer at studentene jobber på egenhånd også etter skoletid, minimum seks timer per uke. Studentene får i etterkant av modulen vurderingen bestått / ikke bestått.
Vurderingen bygger på arbeidskravene i kurset samt at kravet om minimum 70 % oppmøte er tungtveiende.

skoledag

Skoledagen

Skoledagen varer fra  09.00 til 15.00, og det er obligatorisk oppmøte hver dag. Alle studenter får eget nøkkelkort, og skolen er til studentens disposisjon fra klokken sju om morgenen til elleve på kvelden, inkludert lørdag og søndag. På kveldstid er skolen et naturlig samlingssted for våre studenter, og gir en ekstra dimensjon til utdannelsen.

Fagkurs

Vi deler studiet inn i de tre emnene 2D, 3D og teori. Alle modulene defineres innenfor disse emnene. Etter hvert semester gjennomfører vi en semestervurdering. Bestått semester innenfor de tre emnene gir studenten 30 studiepoeng. Fagmodulene våre har ulik karakter og ulike nivå alt etter hvor i studieløpet de ligger.  Under kan du lese mer om delmodulene og tema som inngår i studiet:

Søk fra 1. februar

Dere søker om studieplass via Samordna opptak. Søknadsfristen er 15.april. Dersom vi har ledige studieplasser etter det ordinære inntaket åpner vi opp for løpende opptak frem til klassen er full. Les mer om hvordan du kan søke her. Ta kontakt med oss dersom fristen er ute og du har spørsmål om restplasser.