Studiet

HVOR TAR STUDIET MEG? Svar: I mange ulike retninger! Våre studenter blir kunstnere, designere, arkitekter, grafiske designere, fotografer, scenografer, osv..

Eksamensprosjektet til studentene Linda og Mari fikk navnet Rebua. Det er  en sammenleggbar og flyttbar hytte laget av brukte materialer. Linda har gått videre på arkitektstudier, men Mari studerer visuell kommunikasjon.
Eksamensprosjektet til Linda og Mari fikk navnet Rebua. Det er en sammenleggbar og flyttbar hytte laget av brukte materialer. Linda og Mari har gått videre på arkitektstudier og visuell kommunikasjon.

To år ved Ålesund Kunstfagskole gir deg en grunnutdanning innenfor billedkunst og design

Det du får hos oss er altså kunnskapen som er basisen for alle yrker hvor man jobber med visuell utforming, fargebruk, kommnikasjon, ideútvikling osv.

Noen bruker denne basisen for å utvikle sin egen karriere, uten noe videre skolegang. For disse studentene er spesielt erfaringer fra prosjekter vi har rundt omkring, viktig lærdom.

Andre bruker studiet for å komme inn på kunst- eller designhøyskoler, arkitekthøyskoler og lignende. Besøk og omvisning hos høyskolene er viktige punkt under 1.klassen sin studietur.

Så har vi dem som allerede har et yrke men som utvider kompetansen sin her hos oss. Både lærere, førskolelærere og sykepleiere har tatt to år hos oss som en tilleggsutdannelse.

Så du studenten som tar et avbrekk fra en helt annen yrkesretning, og ser på de to årene ved Ålesund Kunstfagskole som en investering i seg selv.

 

 

 

STUDIEHVERDAGEN

Vi deler studiet inn i tre fagområder. Disse kaller vi 2D, 3D og teori. Av disse er 2D det største området. Innenfor disse emnene har vi en rekke ulike kurs. Kursene er stort sett 2 uker lange, men der finnes også kurs som er 1 eller 3 uker lange.

Skoleuken inneholder fire dager med fagkurs, og en dag med kunsthistorie og croquis. Fagkursene går mandag til og med torsdag fra kl 9 til 15. Fredag har studentene halv dag med croquis og halv dag med kunsthistorie. Ut over dette forventer skolen at studentene bruker minst 6 timer pr uke på egenstyrt studiearbeid. Studentene har tilgang til skolen fra kl 7 om morgenen til kl 23 om kvelden, i tillegg til lørdag og søndag.

På atelierbesøk hos Bent Erik Myrvoll som både er billedkunstner og lærer hos oss.
På atelierbesøk hos Bent Erik Myrvoll som er billedkunstner og lærer hos oss.

Ved Ålesund Kunstfagskole har vi et sterkt fokus på at den enkelte student skal få utvikle sin egen stemme. Veiledning fra dyktige lærere er viktig, men medstudenter og et godt klassemiljø er også essensielt. Vi har et fag som er spesielt rettet mot studentenes utvikling, modning, bevisstgjøring og samarbeid/dialog med medstudenter. Faget heter Kreativ Kommunikasjon og det er fordelt ut over i fagkurs gjennom alle fire semester.


Ålesund Kunstfagskole har noe som ingen andre har; vi har en egen avdeling for fresco. Fresco er en eldgammel murmalingsteknikk. Vårt fokus er både på å lære bort teknikkene og prosessene rundt fresco, men samtidig å modernisere uttrykket for å gjøre det relevant i dag. Visste du at man kan jobbe med graffiti/street art i fresco?