Studiet

To år ved Ålesund Kunstfagskole gir deg en grunnutdanning innenfor billedkunst og design. Du kan gå videre innenfor kunst, design, arkitektur, grafisk design, fotografi, scenografi, osv.. Eller du kan gjøre som flere våre tidligere studenter, og søke deg til Skottland gjennom vårt 2 + 2 = bachelor samarbeid.

Slik er studiet skrudd sammen  

Et to-årig studium ved Ålesund kunstfagskole er bygd opp av fire semester, pluss en lengre eksamensperiode. De fire semestrene bygger på hverandre og blir trinnvis mer komplekse. Mot slutten av 2.semester og fremover og kursene blir stadig mer åpne for at studenten selv kan løse oppgaver innenfor sitt eget interesseområde. Enkelt sagt så må alle studentene gjennom en periode med innføring av grunnleggende teknikker innenfor tegning, farge, form og modellering, fotografi og visuelle kommunikasjon, før man deretter anvender kunnskapen i tematiske kurs. Det finnes en del grunnleggende kunnskap som vi mener alle må ha i bunnen dersom de skal jobbe med visuelle uttrykk. Uansett yrke eller retning. Så her starter vårt studium. Parallelt med dette går teoriundervisingen, men hovedvekt på den hellige treenigheten kunsthistorie, samtidskunst og kunstfilosofi.

Skoleåret er organisert i flere temaer, med varighet fra en til tre uker. Du har også flere egenvalgte prosjekter, hvor du kan fordype deg i det du synes er mest interessant.

Hos Ålesund Kunstfagskole får du altså en allsidig kunstutdannelse.

1.semester – alt skal prøves

Det første semesteret legges det vekt på grunnleggende opplæring innen fagområder som tegning, maleri, foto, modellering, objekt og visuell kommunikasjon. Du får innføring i en rekke forskjellige teknikker, materialer, redskap, bruksområder og begrep. Dette gir deg en god, praktisk, forståelse for hva de ulike teknikkene er. Kunsthistorie går som en rød tråd gjennom alle de fire semestrene og dominerer teoriundervisningen i første semester. 

2.semester – ett nivå videre

I andre semester setter vi igang med mer tematisk undervisning. Her tar du i bruk det du har lært i første semester, og du lærer deg å foredle og anvende kunnskapen videre. Dette semesteret har vi fokus på mennesket og kommunikasjon gjennom tegning, performance og samtidskunst. Om våren reiser vi også på studietur til en av Norges byer. Mot slutten av semesteret har studentene en egenvalgt fordypningsperiode over fire – fem uker. Da skriver de sin egen prosjektbeskrivelse og jobber ut fra denne. 

På dette tidspunktet bruker du egne refleksjoner, erfaringer og valg i kunsten du lager. Oppgaver og undervisning blir stadig mer avansert, samtidig som du utvikler deg. På teorisiden står både samtidskunst og filosofi på planen. 

3.semester – med blikket utover

I tredje semester ved kunstfagskolen arbeider vi mer med prosjekter knyttet til det som finnes utenfor skolebygget. Her ser vi på verden rundt oss gjennom oppgaver og tematiske kurs. Dokumenterende tegning med rettstegning, og illustrasjonsoppdrag går inn her. «Stad, minne og visuell kunst» er et annet kurs som retter seg ut og hvor studentene jobber med spesifikke steder og med egne historier. Kuratering og etablering av et pop-up galleri er også et prosjekt som startes dette semesteret

Vi reiser også på en 7 – 8 dager lang studietur til en europeisk storby i september-oktober. Dette for å få et overblikk over hva som rører seg i kunstverdenen.

4.semester – med blikket mot egne mål

I siste semester er det stor grad av egen fordypning. Semesteret starter i begynnelsen av desember og studenten jobber svært fritt innenfor tematiske kurs i både identitet, visuell kommunikasjon og valgkurs. I denne perioden er det studentenes eget uttrykk og faglige valg som er overskriften. Mot slutten av semesteret har vi flere korte kurs som helt konkret forbereder studenten på livet etter kunstfagskolen. Dette er kurs innenfor nettside og sosiale media, tekst, oppretting av eget foretak, galleri osv. 

Eksamen

Vår eksamensperiode varer i 10 – 12 uker og starter opp tidlig i mars. Eksamen går også under navnet Prosjektperioden. Studentene lager sitt eget prosjekt som de skal jobbe med. De skriver en prosjektbeskrivelse, som godkjennes av skolen. Denne arbeider de etter, og har ukentlige samtaler med veiledere. Prosjektet avsluttes med avgangsutstillingen som åpner første lørdag i juni. Studentene velger selv hva de ønsker å fordype seg i denne perioden. For mange er nettopp denne perioden høydepunktet i studiet fordi det er helt selvstyrt og du får mulighet til å fordype seg i det du er mest interessert i.

Fagkurs

Undervisningen er bygd opp av fagkurs. Disse er stort sett to uker lange. Noen er kortere og varer en uke, og noen er tre uker lange. Kursene går fra mandag til torsdag og varer hele dagene. Fredag har vi teori og croquis. Vi forventer at studentene jobber på egenhånd også etter skoletid, når det trengs.

 

 

 

 

 

STUDIEHVERDAGEN

Vi deler studiet inn i tre fagområder. Disse kaller vi 2D, 3D og teori. Av disse er 2D det største området. Innenfor disse emnene har vi en rekke ulike kurs. Kursene er stort sett 2 uker lange, men der finnes også kurs som er 1 eller 3 uker lange.

Skoleuken inneholder fire dager med fagkurs, og en dag med kunsthistorie og croquis. Fagkursene går mandag til og med torsdag fra kl 9 til 15. Fredag har studentene halv dag med croquis og halv dag med kunsthistorie. Ut over dette forventer skolen at studentene bruker minst 6 timer pr uke på egenstyrt studiearbeid. Studentene har tilgang til skolen fra kl 7 om morgenen til kl 23 om kvelden, i tillegg til lørdag og søndag.

Ved Ålesund Kunstfagskole har vi et sterkt fokus på at den enkelte student skal få utvikle sin egen stemme. Veiledning fra dyktige lærere er viktig, men medstudenter og et godt klassemiljø er også essensielt. Vi har et fag som er spesielt rettet mot studentenes utvikling, modning, bevisstgjøring og samarbeid/dialog med medstudenter. Faget heter Kreativ Kommunikasjon og det er fordelt ut over i fagkurs gjennom alle fire semester.


Ålesund Kunstfagskole har noe som ingen andre har; vi har en egen avdeling for fresco. Fresco er en eldgammel murmalingsteknikk. Vårt fokus er både på å lære bort teknikkene og prosessene rundt fresco, men samtidig å modernisere uttrykket for å gjøre det relevant i dag. Visste du at man kan jobbe med graffiti/street art i fresco?

Slik er skoledagen lagt opp

Skoledagen varer fra ni til tre, og det er obligatorisk oppmøte hver dag. Alle studenter får egen nøkkel, og skolen er til studentens disposisjon helt til elleve på kvelden. Skolen på kveldstid er et naturlig samlingssted for våre studenter, og gir et ekstra utbytte av utdannelsen.

2D

Tegning, maleri, visuell kommunikasjon og fotografi er de store fagområdene innenfor 2-D. Størst av disse er tegning, som er selve grunnfjellet innenfor det visuelle feltet. Tegning er et redskap for å beskrive og forklare. Det er et ordløst kommunikasjonsmiddel og et møte med egne tanker. I tillegg til å være et av de mest omfattende fagene våre inngår tegning på en eller annen måte i de fleste kursene.

TEGNING

Bruken av tegning for å formidle en idé er for mange helt naturlig. Tegning er et godt redskap for å analysere og utforske en idé. Men også dette er noe som kan trenes opp, foredles og bli mer personlig.  Dette jobber vi mye med her hos oss.

I første og andre semester har kursene to innfallsvinkler. Den ene er at studentene skal få en følelse med å jobbe intuitivt med tegningen, og skal få et uanstrengt og nært forhold til det å tegne. Den andre innfallsvinkelen handler om tekniske ferdigheter og teknikker. Perspektiv, proporsjoner, rom, komposisjon, linjebruk og kunnskap om tegnematerialer kan læres. Den som er villig til å legge ned tid og energi i tegneøvelser, vil se resultater og fremgang. Anatomi gjennom både tegning og modellering har fokus det første studieåret.

I tredje og fjerde semester tar man tegningen videre. Det fokuseres på ulike retninger innenfor tegning og man ser både på hvordan tegning brukes i samtidskunsten men også i andre situasjoner. Studentene er innom avistegning, rettstegning og arbeidstegning. Det blir også jobbet mer utforskende med tegning og rommet, der alle mulige «tegneredskaper» blir brukt.

Tegning har også fokus i forbindelse med studieturene. Bruk av skisser som refleksjon og dokumentasjon underveis på turene er essensielle.

 

 

 

 

MALERI

I faget farge lærer studentene både teknikker og utforsking. Gamle og nye maleriteknikker er grunnlærdommen som den enkelte student blir utfordret til å eksperimentere med. Mange kommer til skolen med både et stort ønske om å male, og en oppfatning av hvordan et maleri skal være. Da er det vår oppgave å utfordre studentene til å gå utenfor de opptråkkede stiene.

Første og andre semester brukes til undervisning i grunnleggende malekunnskap som fargeteori, fargeblanding, akryl, tempera, og litt olje. Man lærer å lage blindrammer, spenne opp lerret og å lage grundering. Vi er også innom pigmenter, oljer og litt materialfilosofi. (Hvor kommer alt fra?)
Det hele fortsetter med komponering av bildet, oppbygging, linjer, former og utforsking av fargenes egenskaper innenfor maleriet.

I tredje og fjerde semester blir prosessen rundt maleriene stadig viktigere. Andre studieår har et generelt fokus på samtiden. Det er et mål at studentene skal bli bevisst sin egen samtid, og at man setter sin egen faglige utvikling i den sammenhengen. Studentene møter gjennom hele studiet profesjonelle kunstnere som enten underviser eller på andre måter er tilknyttet skolen. Kunnskapen og erfaringen disse byr på er svært viktig for den enkelte students utvikling.

 

VISUELL KOMMUNIKASJON

Visuell kommunikasjon er kjernen i svært mye av det vi underviser i her ved skolen. Det finnes ingen fasit på kunnskapen om hvordan form og farge påvirker oss mennesker, men i løpet av de to årene ved skolen skal studentene ha lært metoder for ideutvikling og kommunikasjon. Her skal studentene lære å forstå sammenhengen mellom idé, prosess og det ferdige resultatet.

I første og andre semester semester jobber studentene med eksperimentelle arbeidsprosesser og metoder. Tema her er grunnleggende innføring i typografi og skrift og kommunikasjon. Dette taes videre inn i arbeid med utforming av logo. Her er fokuset på god jobbing med idé og refleksjoner.

Tredje og fjerde semesteret bygger på det man jobbet med det første året. Studentene arbeider med prosjekter som for kommuniserer et budskap eller et innhold. Et slikt prosjekt kan være «geriljadesign». Da planlegges stunt som gjerne skjer utenfor skolens fysiske rammer og som har som mål å overrumple, kommunisere og provosere. I slike situasjoner er hele Ålesund i «faresonen». Geriljadesign oppstår der du minst venter det!

Gjennom arbeidet med profilering av avgangsutstillingen i fjerde semester får studentene erfaring med hvordan grafisk design brukes i praksis.

 

 

FOTOGRAFI

«Alle» fotograferer! Så dette er et fagområde de fleste av oss har et ganske nært forhold til. Her hos oss har vi et spesielt fokus på dokumentasjon gjennom fotografi, fotografi som skissemateriale og fotografiet som eget uttrykk.

I første semesteret får studentene en innføring i hvordan kameraet fungerer. Her blir kamerainnstillinger og de viktigste tekniske prinsippene, som blenderåpning og lukkertid, forklart. Gjennom å løse oppgaver får studentene se hvordan dette slår ut i praksis. I dette semesteret er det vikitg å lære seg avfotografering og dokumentasjon.

I tredje semester får studentene et kurs med fokus på lyssetting og portrettfotografering. Det fotograferes i ute- og innerom og man veksler mellom å bruke kunstig- og naturlig lys.

 

 

 

VALGFRIE KURS

Vi har også noen perioder med valgbare kurs. Det varierer litt fra år til år hvilke kurs vi setter opp. Men i løpet av to skal studentene ha fått muligheten til å velge noen av disse: FRESCO, GRAFIKK, FILM,  ANIMASJON.

Dersom vi har mulighet til å sette opp interessante work-shoper eller foredrag innimellom, så gjør vi også dette.

Faglærere i fresco

Faglærere i grafikk:

Faglærer i film

Faglærer i animasjon:

 

3D

Modellering, konstruering, installasjon og readymades er fagområder hvor man jobber med form og volum i rommet. Har du tenkt å bli arkitekt, produktdesigner, scenograf, eller lignende, blir begreper som «rom» etterhvert et av de viktigste i språket ditt.

Faget 3D inneholder en rekke ulike kurs som har det til felles at man jobber tredimensjonalt. Ut over denne fellesnevneren går kursene i mange ulike retninger fra klassisk modellering og støpeteknikker til rominstallasjoner. De ulike kursene danner byggestenene for videre studier innenfor alle 3D-fag (skulptur, modellbygging, prototypebygging, glass og keramikk) samt studier innenfor arkitektur, ulike typer kunsthåndverk med mer.

 

MODELLERING

Den klassiske modelleringen i leire er for mange studenter et første møte med 3 dimensjonal utforming i voksen alder. Dette er for mange et komplisert men svært berikende kurs hvor de lærer om både materialer og formforståelse.

I FØRSTE OG ANDRE semester får studentene en innføring i modellering og anatomi gjennom et klassisk modelleringskurs. Man jobber stort sett med leire og lærer hvordan man bygger opp en enkel skulptur på armatur. Studentene er også innom støpeteknikker. Da brukes i hovedsak gips, men også materialer som gummi, silikon og alginat.

Faglærere

 

 

ROM

I dette fagområdet opererer man i grenselandet mellom mange ulike fag, og erfaringer fra både andre kurs og kunnskap som studentene selv sitter på brukes om hverandre. Studentene jobber mellom annet med tegning i rom. Det jobbes med innerom, uterom naturen, byrommet og offentlig rom.

I FØRSTE OG ANDRE semester lærer man om grunnprisnipper innenfor form og rom. Det handler om forhold, størrelser, mengde, materiale, ballanse osv. Studentene gjør sine erfaringer gjennom utprøving, eksperimentering og refleksjon.

TREDJE OG FJERDE semester omfatter kursene det utvidede rombegrepet. Her er både konseptet rom, opplevelsen av rommet og kommunikasjon gjennom vår oppfattelse av volum, lys og luft i fokus. Studentene skal bli bevisst samspillet mellom objekt og rom. I disse prosjektene er arbeidet med idé og utforsking essensielle.  Materialbruken når en arbeider i rommet på denne måten er nærmest uendelig.

 

 

READYMADES / OBJEKT

Objekt er så mye og ulike objekter brukes i visuelle arbeider på uendelig mange måter. Readymades er et begrep innenfor kunsten hvor man tar et objekt ut av sin sammenheng og setter den i en annen. På denne måter er det ikke bare objektet, men våre assosiasjoner om hva det egentlig skal brukes til, som danner innholdet.

Dette er kurs som i stor grad legges til TREDJE OG FJERDE semester. Kurset er preget av utforsking og tolking. Materialbruken er bare begrenset av fantasien. Vi bruker også begreper som forskyvninger og observasjon i forbindelse med objekt og readymades.

 

 

 

Undervisningen i kunsthistorie er lagt til tre skoletimer pr uke. Disse har vi samlet på en dag og kombinerer dagen med undervisning i croquis.

Teorien og praksisen henger spesielt godt sammen når vi drar på atelierbesøk hos kunstnere eller møter dem i utstillinger de har her i Ålesund. Vi har et tett og godt samarbeid med kunstinstitusjonene Kunstmuseet Kube og Aalesunds Kunstforening.

 

 

 

 

 

KREATIV KOMMUNIKASJON

Vi driver mye med visuell kommunikasjon på skolen vår. Men vi har også et fag som vi kaller kreativ kommunikasjon. I dette faget jobber vi med ulike former for kommunikasjon som vi mener er viktige for våre studenter å ha kunnskap om. Faget fordeler seg over de fire kursene:

 

Relasjonell kunst – Hva gjør kunst personlig og hva gjør den samfunnsrelevant? Et filosofisk kurs hvor man stiller spørsmål, undersøker og leter.

 

 

 

Performance – Her lærer man om kunstformen performance fra grunnen av. Historikk, øvelser, oppgaver og diskusjoner.

 

 

 

 

Tekst – Ulike typer tekstarbeid man trenger her i vår verden; søknadsskriving, prosjektbeskrivelse, cv, pressemelding, anmeldelser osv.

Teori

Studiet vårt bygger på tanken om at man lærer gjennom å gjøre, og å reflektere. Mye er praktisk og håndens arbeid, men uten refleksjonene i etterkant blir man ikke bevisst kunnskapen. Man kan si at teorien gir oss et felles språk for å snakke eller skrive om det visuelle. Det største fagfeltet innenfor teori er kunsthistorie. Historien begynner vi med hulemaleriet og går gjennom historien frem til i dagens kunstscene. En fantastisk reise som henger tett sammen med både historiske hendelser og livet for øvrig.

KUNSTHISTORIE

Kunsthistorien er på mange måter historien om oss mennesker. Kunsten gjenspeiler hva som har hvert viktig for folk opp i gjennom tidene. I tillegg til å være et stort og interessant fagfelt er også kunsthistorien fundamentet for både kunst, design og arkitektur som skapes i dag. Det hentes hele tiden kunnskap, referanser og inspirasjon fra kunsthistorien. Derfor er dette faget så viktig i studiet ved Ålesund Kunstfagskole.

Det skal skrives til sammen tre oppgaver i kunsthistorie. En for hver av de første tre semestrene. Oppgaven skal hentes fra pensum i det aktuelle semesteret.

I første semester starter man med hulemaleriene før man gjør et hopp til egyptisk kunst. Deretter følger mesopotamisk kunst, antikken, middelalderen og renessansen. Andre semester tar for seg manerismen, barokken, romantikken, realismen og impresjonismen.

I tredje semester starter vi med Manet og tar videre for oss symbolismen, art nouveau, modernismen, fauvismen, kubismen, ekspresjonismen, futurismen, Dada og surrealismen, abstrakt kunst, De Stijl, Bauhaus, russisk avantgarde, konstruktivismen og abstrakt ekspersjonisme. Norsk kunst i mellom- og etterkrigsårene kommer også inn mot slutten av semesteret. Fjerde semester har et sterkt fokus på samtidskunsten. Her går man gjennom popart, minimalismen, konseptualismen, landart og politisk kunst.

 

 

 

 

Croquis

Croquis er fransk og betyr skisse. Hver uke bruker studentene våre tre skoletimer på croquis. Det er på grunn av disse timene de blir gode tegnere. Her trenes øyet til å se, hjernen til å analysere og hånden til å gjøre hva hjernen befaler.

Det tegnes mye her ved Ålesund Kunstfagskole. Vi har stor tro på at gode tegneferdigheter er viktig innenfor alt som har med visuell kommunikasjon, visuell kunst og design å gjøre. Å kunne ta en blyant i hånden og skisse opp noe du ønsker å forklare eller formidle til andre gir deg en stor fordel i mange sammenhenger. Vi mennesker leser bilder fort og lett. Så dersom det er du som gir et bilde på en idé er det også din idé som vil feste seg best hos dem du formidler til.

Mange av studentene som begynner hos oss har lite erfaring med å tegne. Det går helt fint, for det går an å lære seg å tegne. Første klasse starter skoleåret med et innledende tegnekurs hvor man går gjennom en slags grunntrening. Men det er i croquis studentene virkelig kommer under huden på dette faget. Vi sier ofte at croquis er muskelbygging for en tegner. Det er her man trener og trener, samtidig som man utfordrer seg selv gradvis.

Undervisningen kan skje på mange måter, men ofte har man en person som står modell for studentene. Modellen står i en stilling i mellom 3 minutt og 30 sekund. Noen ganger tegner man også lengre stillinger. Det er viktig med variasjon både for å holde seg skjerpet og for at øyet og hjernen stadig må gjøre nye observasjoner og analyser.

Når studentene har fått et lite fotfeste innenfor croquis jobber man en periode med undervisning av anatomi i croquis. Vi går ikke dypt inn i dette store feltet, men tar for oss det grunnleggende.

Croquis handler ikke bare om å tegne en modell i tegnesalen. Objekt som beveger seg, dyr som går, greiner som piskes av vinden, fugler som flyver, er alle gode motiver å trene på.

 

Studiereiser

Studietur_B_mu
Foto: Frank Stenersen

Studieturer er viktige. I løpet av de to årene ved Ålesund Kunstfagskole har vi to større studieturer på timeplanen. Det hender også at vi tar småturer rundt omkring i fylket her, når det måtte passe. Studieturene er svært viktige på mange måter. Det aller viktigste er at studentene får oppleve kunst, design og arkitektur som vi ikke har tilgang på i Ålesund eller i Norge.

Studieturene er en obligatorisk del av opplegget hos oss og har sin egen reiseplan. To lærere reiser med studentene. Den ene er reiseleder og har ansvar for alt det praktiske rundt reise og opphold, samt oppfølging av studentene. Den andre har ansvar for det faglige opplegget og alle avtaler om omvisninger, kunstnermøter osv.

Men vi ønsker også at studentene skal kjenne på reisefølelsen og samholdet som oppstår på slike turer. Når man reiser som gruppe styrkes både vennskap og kjennskap. Det å dele store kunstopplevelser med andre er også en god ting. Studentene får felles referanser langt ut over det som skjer i skolehverdagen. Og man har noen å diskutere sine opplevelser med enten det skjer i fellesskap i kunsthistorietimene, eller mellom to studenter ved bordet på kantina.

Vi syns også at det er viktig å få introdusert studentene våre for hvor mye man kan oppleve som kunst -og arkitekturreisende i denne rare verden vår. Disse turene gir gode minner, store opplevelser og skaper solide samhold.

 

BERGEN, OSLO, TRONDHEIM

Studieturen til 1.klasse varer 3 – 4 dager og går til Bergen, Oslo eller Trondheim på våren. De siste årene har vi reist med Hurtigruten tur – retur Ålesund – Bergen. Hurtigruten sies å være «verdens vakreste sjøreise» og for mange av våre studenter var dette en ny og flott opplevelse.

Enten reisemålet er Bergen, Oslo eller Trondheim er innholdet mye det samme. Vi besøker museer, gallerier, kunstneratelierer og interessante evenement. En viktig del av studieturen er å besøke utdanningsinstitusjoner som kan være aktuelle for videre studier for studentene våre. Både Kunst- og designhøyskolene og Arkitekthøyskolene er selvsagte stoppesteder for oss. Ved disse institusjonene er vi alltid så heldig at vi har tidligere studenter som gladlig gir oss innsideinformasjon.

 

EUROPA…

I september / oktober går studieturen for 2.klasse ut av landet. Turen varer 6 – 8 dager og går til en viktig kunst- og kulturby i Europa. Byer som Venezia, Berlin, Amsterdam og London har hvert gode reisemål. Viktige kunstfestivaler eller store utstillinger er gjerne bakgrunnen for at studieturen blir lagt til spesifikke byer. Studieturen har et tett faglig opplegg og man trenger gode sko og et våkent hode disse dagene. Vi lager et opplegg som skal inneholde både samtidskunst og eldre kunst, eldre og nyere arkitektur, design, og møte med interessante historier.

Studentene får oppgaver å jobbe med, og vi ser at disse studieturene gir både læring og opplevelser for den enkelte.

Disse turene er organisert av en reiseleder og en faglærer. Disse blir med på turene og deler opplevelser og samhold med studentene.

Søk fra januar

Vi tar imot søkere fra starten av januar, og har frist 15. mai. Dersom vi har ledige studieplasser etter det ordinære inntaket åpner vi opp for løpende opptak frem til klassen er full. Ta kontakt med oss dersom fristen er ute og du har spørsmål om restplasser.