2D – alt som er flatt

Vi kaller alt som er flatt for 2D. Dette kan være tegning, maleri, fotografi, visuell kommunikasjon, grafikk, collage og alt mulig annet.

Hva skjer den første tiden på kunstskolen?

I starten av studiet handler mye om å bli kjent med teknikker, bruk av materialer, arbeidsmetodikk og fagspråk. Etter hvert blir teknikkene verktøy for å skape visuelle uttrykk. 

For eksempel i første semester kan en maleperiode handle om fargeblanding, abstraksjon, ulike typer maling, og bruk av disse. Men i tredje semester vil maleperioden ta opp tema, som for eksempel «identitet». På denne måten får du som student først en innføring før vi etter hvert forventer at du kan anvende kunnskapen og skape ditt eget uttrykk.

Hovedtemaene innenfor 2D: Tegning, visuell kommunikasjon, fotografi, maleri. 

 

Tegning

Bruken av tegning for å formidle en idé er for mange helt naturlig. Tegning er et godt redskap for å analysere og utforske en idé. Men også dette er noe som kan trenes opp, foredles og bli mer personlig. Det jobber vi mye med her hos oss.

I første og andre semester fokuserer vi på to innfallsvinkler. Den ene er at studentene skal få en følelse av å jobbe intuitivt med tegningen, og at de får et uanstrengt og nært forhold til det å tegne. Den andre innfallsvinkelen handler om tekniske ferdigheter og teknikker. Perspektiv, proporsjoner, rom, komposisjon, linjebruk og kunnskap om tegnematerialer kan læres. Den som er villig til å legge ned tid og energi i tegneøvelser, vil se resultater og fremgang. Anatomi gjennom både tegning og modellering har fokus det første studieåret.

I tredje og fjerde semester tar man tegningen videre. Det fokuseres på ulike retninger innenfor tegning og man ser både på hvordan tegning brukes i samtidskunsten men også i andre situasjoner. Studentene er innom avistegning, rettstegning og arbeidstegning. Det blir også jobbet mer utforskende med tegning og rommet, der alle mulige «tegneredskaper» blir brukt.

Tegning har også fokus i forbindelse med studieturene. Bruk av skisser som refleksjon og dokumentasjon underveis på turene er essensielle.

 

Visuell kommunikasjon

Visuell kommunikasjon er kjernen i mye av det vi underviser i her ved skolen. Det finnes ingen fasit på kunnskapen om hvordan form og farge påvirker oss mennesker, men i løpet av de to årene ved skolen skal studentene ha lært metoder for ideutvikling og kommunikasjon. Her skal studentene lære å forstå sammenhengen mellom idé, prosess og det ferdige resultatet.

Vi starter med at studentene lærer teknikker for å jobbe med eksperimentelle arbeidsprosesser og metoder. Tema her er grunnleggende innføring i typografi og skrift og kommunikasjon. Dette tar vi videre inn i arbeid med utforming av logo. Vi har fokus på idéutvikling og refleksjoner. 

Videre er vi både lekne og alvorlige når vi tar for oss propaganda. Studentene arbeider da med prosjekter som kommuniserer budskap og innhold i det visuelle. I slike prosjekt planlegges stunt som gjerne skjer utenfor skolens fysiske rammer og som har som mål å overrumple, kommunisere og provosere. Da er er hele Ålesund i «faresonen» og visuell propaganda oppstår der du minst venter det!

Gjennom arbeidet med profilering av avgangsutstillingen i fjerde semester får studentene erfaring med hvordan grafisk design brukes i med et spesifikt formål.

 

Fotografi

«Alle» fotograferer! Så dette er et fagområde de fleste av oss har et ganske nært forhold til. Her hos oss har vi et spesielt fokus på dokumentasjon gjennom fotografi, fotografi som skissemateriale og fotografiet som eget uttrykk.

Vi starter med at studentene får en innføring i hvordan kameraet fungerer. Her blir kamerainnstillinger og de viktigste tekniske prinsippene, som blenderåpning og lukkertid, forklart. Gjennom å løse oppgaver får studentene se hvordan dette slår ut i praksis. I dette semesteret er det viktig å lære seg avfotografering og dokumentasjon av egne arbeid.

Videre får studentene øvelser med fokus på lyssetting og fotografering av mennesker. Det fotograferes i ute- og innerom og man veksler mellom å bruke kunstig- og naturlig lys.

Det er en fordel at studentene har egne kamera med manuelle innstillinger, men skolen har en del speilreflekskamera som studentene kan bruke.

 

Maleri

Vi kaller det farge. Dette er det store ordet som omfatter all slags maling, bruk av pigmenter og eksplosiv visuell aktivitet. Gamle og nye maleriteknikker er grunnlærdommen som den enkelte student blir utfordret til å eksperimentere med. Mange kommer til skolen med både et stort ønske om å male, og en oppfatning av hvordan et maleri skal være. Da er det vår oppgave å utfordre studentene til å gå utenfor de opptråkkede stiene og å finne sitt eget uttrykk innenfor dette mediet.

I starten formidler vi grunnleggende malekunnskap som fargeteori, fargeblanding, akryl, tempera, og litt olje. Man lærer å lage blindrammer, spenne opp lerret og å lage grundering. Vi introduserer pigmenter, bindemidler, oljer og litt materialfilosofi – hvor kommer alt fra?

Det hele fortsetter med komponering av bildet, oppbygging, linjer, former og utforsking av fargenes egenskaper innenfor maleriet.

Etter hvert blir prosessen rundt maleriene stadig viktigere. Det er et mål at studentene skal bli bevisst sin egen samtid, og at man setter sin egen faglige utvikling i den sammenhengen. Studentene møter gjennom hele studiet profesjonelle kunstnere som enten underviser eller på andre måter er tilknyttet skolen. Kunnskapen og erfaringen disse byr på er svært viktig for den enkelte students utvikling.