3D – alt som har volum

Når man arbeider med objekt, menneskekroppen og rommet defineres disse som tredimensjonale. For mange er det en ny, og svært berikende erfaring å jobbe med det fysiske og romlige.

Hva er rom?

Det tredimensjonale defineres som alt som har lengde, bredde og dybde. Med andre ord form og volum. Og det er jo ekstremt mye. Bare tenk på oss mennesker som går rundt i våre kropper, inne i rom og korridorer. Vi sitter og ligger på ting som har form. Vi plukker opp objekter og bruker dem i hverdagen. Størrelse er et viktig begrep innenfor form. Alt fra en liten flue til et stort bygg faller innenfor det tredimensjonale begrepet. Svært mange yrker innenfor det visuelle feltet er også knyttet til dette området. Arkitekter, møbeldesignere, industridesignere, klesdesignere, scenografer, smykkedesignere og mye annet må forholde seg til de tre dimensjonene.

Hos oss har vi noen introduserende emner som ligger innenfor 3D. Ut over dette er det opp til den enkelte studenten å utforske materialer og funksjoner gjennom ulike oppgaver og prosjekter.

Modellering

Den klassiske modelleringen i leire er for mange studenter et første møte med 3 dimensjonal utforming i voksen alder. Dette er for mange et komplisert men svært berikende bruke hendene til å forme materialet og gi det uttrykk. I starten får studentene en innføring i modellering og anatomi gjennom modellering av modell, i leire på armatur. Studentene er også innom støpeteknikker. Da brukes i hovedsak gips, men også materialer som gummi, silikon og alginat.

Rom

Her opererer man i grenselandet mellom mange ulike fagfelt, og materialene er med å styre retningene arbeidene tar. Erfaringer som studentene har med seg og nye elementer fra undervisingen brukes om hverandre. Studentene jobber mellom annet med tegning i rom. Det jobbes med innerom, uterom naturen, byrommet og offentlig rom.

Man lærer om grunnprinsipper innenfor form og rom. Det handler om forhold, størrelser, mengde, materiale, balanse osv. Studentene gjør sine erfaringer gjennom utprøving, eksperimentering og refleksjon. Tegning i rom er en av disse øvelsene.

Videre utforskes det utvidede rombegrepet. Her er både konseptet rom, opplevelsen av rommet og kommunikasjon gjennom vår oppfattelse av volum, lys og luft i fokus. Studentene skal bli bevisst samspillet mellom objekt og rom. I disse prosjektene er arbeidet med idé og utforsking essensielle. Materialbruken når en arbeider i rommet på denne måten er nærmest uendelig.

Readymade / objekt

Objekt er så mye og ulike objekter brukes i visuelle arbeider på uendelig mange måter. Readymades er et begrep innenfor kunsten hvor man tar et objekt ut av sin sammenheng og setter den i en annen. På denne måter er det ikke bare objektet, men våre assosiasjoner om hva det egentlig skal brukes til, som danner innholdet. Prosessen her er preget av utforsking og tolking. Materialbruken er bare begrenset av fantasien. Vi bruker også begreper som forskyvninger og observasjon i forbindelse med objekt og readymades.

Performance

Her får studentene en introduksjon til performancekunst. Introduksjonen inkluderer både teori og praksis, og studentene blir introdusert til en del av de mest markante kunstnerne på feltet, både nasjonalt og internasjonalt. Man går stegvis frem og starter med konkrete små øvelser. Studentene vil få anledning til å bruke engen kropp både i møtet med seg selv, sine omgivelser og sine medstudenter.

Relasjonell kunst

Hva gjør kunst personlig og hva gjør den samfunnsrelevant? Hva ladder kunst? Dette er et filosofisk område hvor man stiller spørsmål, undersøker og leter. Man starter med små øvelser som gir erfaring og grobunn for videre samtaler. Og man jobber med eget uttrykk innenfor det relasjonelle. Både research og teknikker for idéutvikling inngår i dette. Man har også samtaler rundt etikk.


Foto: Andrew Barton