Croquis

Nøkkelen til å bli en god tegner finner du i croquis.

Croquis

Croquis er fransk og betyr skisse. Hver uke bruker studentene våre tre skoletimer på croquis. Det er på grunn av disse timene de blir gode tegnere. Her trenes øyet til å se, hjernen til å analysere og hånden til å gjøre hva hjernen befaler.

Det tegnes mye her ved Ålesund kunstfagskole. Vi har stor tro på at gode tegneferdigheter er viktig innenfor alt som har med visuell kommunikasjon, visuell kunst og design å gjøre. Å kunne ta en blyant i hånden og skisse opp noe du ønsker å forklare eller formidle til andre gir deg en stor fordel i mange sammenhenger. Vi mennesker leser bilder fort og lett. Så dersom det er du som gir et bilde på en idé er det også din idé som vil feste seg best hos dem du formidler til.

Mange av studentene som begynner hos oss har lite erfaring med å tegne. Det går helt fint, for det går an å lære seg å tegne. Første klasse starter skoleåret med et innledende tegnekurs hvor man går gjennom en slags grunntrening. Men det er i croquis studentene virkelig kommer under huden på dette faget. Vi sier ofte at croquis er muskelbygging for en tegner. Det er her man trener og trener, samtidig som man utfordrer seg selv gradvis.

Undervisningen kan skje på mange måter, men ofte har man en person som står modell for studentene. Modellen står i en stilling i mellom 3 minutter og 30 sekunder. Noen ganger tegner man også lengre stillinger. Det er viktig med variasjon både for å holde seg skjerpet og for at øyet og hjernen stadig må gjøre nye observasjoner og analyser.

Når studentene har fått et lite fotfeste innenfor croquis jobber man en periode med undervisning av anatomi i croquis. Vi går ikke dypt inn i dette store feltet, men tar for oss det grunnleggende.

Croquis handler ikke bare om å tegne en modell i tegnesalen. Objekt som beveger seg, dyr som går, greiner som piskes av vinden, fugler som flyver, er alle gode motiver å trene på.