Teori

Det største fagfeltet innenfor teori er kunsthistorie. Historien begynner vi med hulemaleriet og går gjennom historien frem til i dagens kunstscene. En fantastisk reise som henger tett sammen med både historiske hendelser og livet for øvrig.

KUNSTHISTORIE

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Nytt og gammelt på biblioteket

Kunsthistorien er på mange måter historien om oss mennesker. Kunsten gjenspeiler hva som har hvert viktig for folk opp i gjennom tidene. I tillegg til å være et stort og interessant fagfelt er også kunsthistorien fundamentet for både kunst, design og arkitektur som skapes i dag. Det hentes hele tiden kunnskap, referanser og inspirasjon fra kunsthistorien. Derfor er dette faget så viktig i studiet ved Ålesund Kunstfagskole.

Det skal skrives til sammen tre oppgaver i kunsthistorie. En for hver av de første tre semestrene. Oppgaven skal hentes fra pensum i det aktuelle semesteret.

 

I første semester starter man med hulemaleriene før man gjør et hopp til egyptisk kunst. Deretter følger mesopotamisk kunst, antikken, middelalderen og renessansen. Andre semester tar for seg manerismen, barokken, romantikken, realismen og impresjonismen.

 

I tredje semester starter vi med Manet og tar videre for oss symbolismen, art nouveau, modernismen, fauvismen, kubismen, ekspresjonismen, futurismen, Dada og surrealismen, abstrakt kunst, De Stijl, Bauhaus, russisk avantgarde, konstruktivismen og abstrakt ekspersjonisme. Norsk kunst i mellom- og etterkrigsårene kommer også inn mot slutten av semesteret. Fjerde semester har et sterkt fokus på samtidskunsten. Her går man gjennom popart, minimalismen, konseptualismen, landart og politisk kunst.

Undervisningen i kunsthistorie er lagt til tre skoletimer pr uke. Disse har vi samlet på en dag og kombinerer dagen med undervisning i croquis.

#kunstneraksjonen er innom Kunstmuseet Kube. Foto: Frank Stenersen
#kunstneraksjonen er innom Kunstmuseet Kube. Foto: Frank Stenersen

Faglærer: Eva Gjendem

 

Teorien og praksisen henger spesielt godt sammen når vi drar på atelierbesøk hos kunstnere eller møter dem i utstillinger de har her i Ålesund. Vi har et tett og godt samarbeid med kunstinstitusjonene Kunstmuseet Kube og Aalesunds Kunstforening.

Ut over dette er vi med på mye av det vi finner faglig relevant. Vi samarbeider blandt annet med med teaterfestivalen Høstscena, støyfestivalen Bråkesund og andre faste og temporære prosjekt.

 

 

 

 

KREATIV KOMMUNIKASJON

Prosjekt av Johanne Gording. Foto: Bent Erik Myrvoll
Prosjekt av Johanne Gording. Foto: Bent Erik Myrvoll

Vi driver mye med visuell kommunikasjon på skolen vår. Men vi har også et fag som vi kaller kreativ kommunikasjon. I dette faget jobber vi med ulike former for kommunikasjon som vi mener er viktige for våre studenter å ha kunnskap om. Faget fordeler seg over de fire kursene:

 

Relasjonell kunst – Hva gjør kunst personlig og hva gjør den samfunnsrelevant? Et filosofisk kurs hvor man stiller spørsmål, undersøker og leter.

Faglærer: Bent Erik Myrvoll, Solveig Fagermo

 

 

Performance – Her lærer man om kunstformen performance fra grunnen av. Historikk, øvelser, oppgaver og diskusjoner.

Faglærer: Terese Longva

 

 

 

 

Fra performance av Merethe Gjersdal Høyland
Fra performance av Merethe Gjersdal Høyland

Tekst – Ulike typer tekstarbeid man trenger her i vår verden; søknadsskriving, prosjektbeskrivelse, cv, pressemelding, anmeldelser osv.

Faglærere: Ronnie MAG Larsen, Bjørn Vatne

 

 

Egenpresentasjon – Hvem er du som kreativ person, og hvordan bli trygg i kommunikasjon av dette? Teknikker for å utvikle visjoner, ideer og presentasjoner.

Faglærer: Trude K.B. Hansen