Valgkurs og workshops

Hvert år har vi noen kurs der studentene selv velger hva de vil fordype seg i. Disse kan variere litt fra år til år men felles for dem alle er at klassene er blandet og man jobber i mindre grupper.

Mange spennende valgfag og kurs

Vi har også noen perioder med valgbare kurs. Det varierer litt fra år til år hvilke kurs vi setter opp. Men i løpet av to skal studentene ha fått muligheten til å velge mellom disse: FRESCO, GRAFIKK, FILM/VIDEO, ANIMASJON, ARTIST BOOK.

 

GRAFIKK – I gjennom et tre uker langt kurs vil studentene få innføring i en eller flere teknikker innenfor høytrykk eller dyptrykk. Vi kjører annenhvert år med høytrykk og annethvert med dyptrykk.

I høytrykk får du ein innføring i faget grafikk, høgtrykk med fokus på tresnitt. Her lærer man å skjære ut bilder i treplater, og planlegge fargetresnitt med fire plater. Man blir kjent med bruk av skjærejern og overføring av skissemateriale. Studenten skal og bli kjent med ulike type papir for bruk til høgtrykk.

I dyptrykk lærer man grunnleggende forståelse og utføring av dyptrykksteknikkene. Dette inkluderer koldnål, strek-etsning og aquatint-etsning. Studenten skal også sitte igjen med en grunnleggende forståelse av originalgrafikk som kunstform, hva som skiller dyptrykket fra andre grafikkmedium og generelle prinsipper for mangfoldiggjøring i kunst.

FILM/VIDEO – Praktisk innføring i bruk av kamera, overføring og redigering. Målet med dette er både at studenten skal kunne jobbe med video og film som eget kunstnerisk uttrykk. Kurset kommer etter fotografikurset så studentene bygger på kunnskapen de har om kameraets innstillinger og funksjoner.

ANIMASJON – Dette er et innføringskurs i enkel objekt-animasjon. Man ser på grunnprinsippene i historiefortelling med enkle virkemidler. Vi vektlegger at studenten får trent og utviklet ferdigheter innenfor animering, og får laget en egen animasjon på 5 – 10 sekund.

ARTIST BOOK – Bok som medium for eget uttrykk. Studentene får innføring i enkle måter å lage egne bøker på. Her vises teknikk, papir og muligheter. Å lage sine egne bok er et håndverk, en kunstform og en kuriositet.

FRESCO – Dette helt spesielle kurset kan du lese om her.

Kortkurs og workshop

Mot slutten av studietiden holder vi en del kortkurs i ulike temaer som er relevant for studentene, som vi nå snart skal slippe av syne. Det kan være kurs i CV-skriving, markedsføring på nett, oppretting av enkeltpersonforetak, hvordan søke utstillinger, osv.

Vi har også et en-ukers kurs om nettside og Instagram. Gjennom denne uken setter studentene opp sin egen nettside for å synliggjøre arbeidene sine. Instagram og nettsiden til sammen er svært viktige redskap for alle som arbeider med det visuelle.

Workshop settes gjerne opp i sammenheng med at det åpner seg muligheter gjennom våre samarbeid med andre i byen. Det kan være Høstscena, Kube eller, KHÅK. Eller andre som skaper interessante hendelser i området vi holder til i.