SYMBIOSE

SYMBIOSE

Propagandakurset til Ålesund Kunstfagskole blir synliggjort i det offentlige rom i Ålesund sentrum, hvor studenter i 1. klasse stiller ut i Korsatunnellen. Tematikken for kurset er SOLARPUNK, og i denne sammenheng har et spennende nasjonalt samarbeid tatt form. Ålesund Kunstfagskole har samarbeidet med Rjukan Solarpunk Academy, en kunstskole i emning dypt inne i den norske fjellheimen. Se verkene og les hva studentene sier om dem selv:

Gaia – moder jord

Catarina Bjerkevold

De aller fleste har et ønske eller en tanke om hvordan fremtiden skal se ut, hvilke verdier vi som mennesker skal verdsette å hvilke bekymringer som skal stå i fokus. Ved å plassere dette ønske-treet i Korsatunellen ønsker jeg å utfordre deg til å tenke igjennom hvordan du ønsker at verden så ut, ditt ideelle Utopia. Klarer du sette ord på dine ønsker å bringe dem ut i verden, fremme dem på Gaia’s gren? De aller fleste av oss tenker sjeldent over at våre daglige valg er med på å forme fremtiden. Ditt valg, min fremtid.

Samtaler med Fortiden

Connie Andersen.

I “Samtaler med fortiden” ser jeg på de gamle bildene i Korsatunnellen.

Hva har våre forfedre sagt med datidens erfaring og nåtidens kunnskap?

Hva hadde de tenkt omkring det impulsive- og lyststyrte samfunnet vi har skapt? Er vi ute av kurs, eller er vi i ferd med å navigere oss inn på en vei som (igjen?) er bærekraftig?

Og hva med de mellommenneskelige relasjonene og den viten vi har i dag om menneskers psykiske helse og velvære, hvordan forvalter vi denne kunnskapen?

Kunnskap ansvarliggjør

– tar du ansvar?

 

What about the future?

Karina Tene

The future is the time after the present. Its arrival is considered inevitable due to the existence of time and the laws of physics.
Is it also inevitable a future where humanity deals with a constant battle for survival? In a planet that cannot longer handle the impact of the wrong decisions we are making now.
Past, present and future are bound in a continuous chain that connects us through our story of life. Our believes and values traveling through time, making history.
Yet our globalized civilization today walks into a crisis of modernity that makes us question: Was the past better? The process of this workart is based mainly on the use of traditional, natural techniques, through with, I intend to transmit my vision of a future where the past is involved. The result is a piece with color, texture and form created by the use of natural dyes and acrylics as the main elements of expression. During the process of dyeing the fibers I used rusty objects that left their imprint on the textil, as a trace of the past and a sign of the industrial world of today.

Refleksjon

Karina Hele Utne

Er alt og alle ein refleksjon av deg? Kva om du har skapt alt for å oppleve forskjellige vinklingar av det same? Er du bevisst på det du sender ut? Kvifor havnar man alltid i dei same fellene? Gir livet deg meir av det du ikkje vil ha for å vise kor du kan rette fokuset? Kva skapar du? Kvifor skal ikkje du være god nok, smart nok eller fin nok? Kvifor kan ikkje du? Kanskje har du erfart situasjonar som fortel noko anna? Kva dukkar opp i deg i desse situasjonane? Har du kjent på det før? Lyttar du? Når starta det eigentleg? Tar du lærdom av livet? er du villig til å møte deg sjølv i døra?

 

Hubris

Sebastian Jakobsen

Med Utopia som en av temaene for utstillingen, har jeg sett tilbake til det originale arbeidet av Thomas More, men sett i et moderne lys. Jeg stiller spørsmål ved et Utopias stabilitet, samt hvor ansvarlig det er å strekke seg mot.

Mine spørsmål rundt Utopia stammer ikke fra en vanskelighet med å forstå begrepet i seg selv, men heller gjennom en refleksjon over samfunnet Thomas More fremstilte i sin bok «De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia», som kom ut i 1516.

Denne boken er hvor begrepet Utopia først kom fra, som er grunnen til at jeg så tilbake til denne spesifikt. More presenterer et samfunn med en del ulike aspekter som vi i dag ville ansett som mer dystopiske, b.la slaveri, arbeidsplikt, at alle medlemmer kler seg likt og en folkevalgt prins som sitter ved en nærmest absolutt makt på livstid.

Det skal sies at jeg kan forstå et dette har hørtes bra ut for mange i samtiden, Karl Marx kommunistiske manifest bygger b.la på dette verket. Men når vi ser på det i dag gjennom våre moderne samfunnsverdier, så er det tydelig at de fleste av oss mest sannsynlig ikke ville referert til dette samfunnet som Utopisk. Dette er på grunn av at våre mål, idealer og moralske ståsted har endret seg. Siden denne endringen stadig skjer, og at ulike samfunn har ulike verdier, så stiller jeg spørsmål ved hvor stabilt vårt Utopia hadde vært, både i et tidsperspektiv, men også i henhold til de variable verdiene vi har i dag.

I kunstverket mitt har jeg prøvd å sette lys på dette ved å peke tilbake til det greske konseptet hybris, spesielt rettet mot historien om Ikaros, som sammen med sin far skulle rømme fra fangenskap med hjelp av vinger laget av voks og fjær. Han ble advart mot å fly for lavt mot havet, for da ville fjærene bli våt, og mot å fly for nær solen, for da ville voksen smelte. Denne dualiteten er ofte glemt siden en ofte tenker på Ikaros fall etter han fløy for nærme solen som hva som ble ment med hybris. Jeg vil argumentere om at hybris handler om balansen mellom å fly for høyt, eller for lavt. Denne dualiteten har jeg prøvd å få frem gjennom hvordan skapningen i arbeidet mitt tydelig strekker seg mot et mål, men på et hvis som ikke virker stabilt, men samtidig som jeg viser en tydelig svakhet i beina.

LABYRINTEN

Sara Holm Lægreid

Se for deg at du må kjempe hele livet. Kjempe for å fortsette å leve. En evig kamp, men så kommer det en løsning. En utvei av labyrinten, men myndighetene hindrer deg fra å få den.

Prosjektet er todelt og består av verket labyrinten og propaganda kampanjen @jatilspinrazaforalle.